Exemple propoziții circumstanțiale opoziționale

Această pagină conține exemple de propoziții circumstanțiale opoziționale. Pentru partea de teorie, vezi propoziția circumstanțială opozițională.

Exemple propoziții circumstanțiale opoziționale în funcție de termeni regenți

verb sau locuțiune verbală
A rupt-o la fugă,1/ în loc să mai zăbovească.2/
În loc să fie vesel,1/ se plânge tot timpul.2/
Dacă ieri a plouat,1/ azi a ieșit soarele.2/

interjecție
Hai la școală,1/ decât sa stai în pat.2/
Hai mai bine afară,1/ decât să stai în casă.2/

adjectiv
În timp ce tu ești rău,2/ el a devenit mai bun.2/
În loc să fie premiant,1/ a rămas mediocru.2/

Exemple propoziții circumstanțiale opoziționale în funcție de elemente relaționale

conjuncții subordonatoare dacă, ca să, unde (= dacă), când (=în timp ce, pe câtă vreme)

Dacă atunci am știut,1/ acum nu mai știu.2/
Unde până mai ieri vedeai animale în păduri,1/ astăzi nu mai vezi.2/
Plec de zgomotul de acasă,1/ ca să dau aici peste altă hărmălaie.2/
Toți se feresc de câini,1/ când lui nici nu-i pasă.2/

locuțiuni conjuncționale subordonatoare în loc să, fără ca să, decât să (= în loc să), în timp ce, în vreme ce (= pe câtă vreme), pe câtă vreme, pe când (= pe câtă vreme), de unde (= dacă), câtă vreme, pentru ca să

În loc să dormi,1/ fă ceva.2/
În timp ce gramatica îmi place,1/ matematica mă stresează.2/
Pot începe compunerea,1/ fără ca să o termin acum.2/
De unde până nu demult era harnic,1/ acum este leneș.2/
Am rezolvat bine prima parte,1/ pentru ca să greșesc la final.2/
Aici e foarte cald,1/ pe când acolo e foarte frig.2/

pronume relative cine, ce, câți, câte, cel ce, cei ce, ceea ce, cele ce sau adjective relative + adverbul decât sau locuțiunea prepozițională în loc de

A plecat altul1/ în loc de cine a fost anunțat.2/
În loc de câți veneau altădată,1/ acum au venit puțini.2/
A fost trimis altul1/ în locul cui voiam noi.2/
În loc de ce au decis,1/ caută altceva.2/