Funcţiile sintactice ale adjectivului

  • atribut adjectival
  • nume predicativ
  • complement circumstanţial de timp
  • complement circumstanţial de cauză