Pronumele demonstrativ și adjectivul pronominal demonstrativ

Pronumele demonstrativ

Pronumele demonstrativ este un pronume fără forme personale, înlocuiește numele unui obiect exprimat printr-un substantiv și arată apropierea, depărtarea sau identitatea obiectului cu sine însuși sau cu alt obiect. În funcție de indicațiile pe care le oferă despre obiect, pronumele demonstrativ se împarte în: pronume demonstrativ de apropiere (acesta, aceasta; cestălalt, ceastălaltă), pronume demonstrativ de depărtare (acela, aceea; celălalt, cealaltă), pronume demonstrativ de identitate (același, aceeași).

Pronumele demonstrativ de apropiere

caz masculin feminin
singular plural singular plural
N – Ac. acesta aceștia aceasta acestea
G – D acestuia acestora acesteia acestora

Prin pronumele demonstrativ compus cestălalt, ceastălaltă, format din pronumele demonstrativ de apropiere și adjectivul pronominal nehotărât alt, altă este arătată atât apropierea obiectului, cât și diferențierea de alt obiect.

 • Nu-l prefer pe acesta, ci pe cestălalt. (pe cestălalt – pronume demonstrativ de apropiere și de diferențiere)
caz masculin feminin
singular plural singular plural
N – Ac. cestălalt ceștilalți ceastălaltă cestelalte
G – D cestuilalt cestorlalți cesteilalte cestorlalte

Pronumele demonstrativ de depărtare

caz masculin feminin
singular plural singular plural
N – Ac. acela aceia aceea acelea
G – D aceluia acelora aceleia acelora

Prin pronumele demonstrativ compus celălalt , cealaltă , format din pronumele demonstrativ de depărtare și adjectivul pronominal nehotărât alt, altă este arătată atât depărtarea obiectului, cât și diferențierea de alt obiect.

 • Nu-l doresc pe acela, ci pe celălalt. (pe celălalt – pronume demonstrativ de depărtare și de diferențiere)
caz masculin feminin
singular plural singular plural
N – Ac. celălalt ceilalți cealaltă celelalte
G – D celuilalt celorlalți celeilalte celorlalte

Pronumele demonstrativ de identitate

caz masculin feminin
singular plural singular plural
N – Ac. același aceiași aceeași aceleași
G – D aceluiași acelorași aceleiași acelorași

Funcțiile sintactice ale pronumele demonstrativ

 • subiect
 • nume predicativ
 • atribut pronominal prepozițional
 • complement direct
 • complement indirect
 • complement de agent
 • complement circumstanțial de timp
 • complement circumstanțial de mod
 • complement circumstanțial de cauză
 • complement circumstanțial de loc

Adjectivul pronominal demonstrativ

Adjectivul pronominal demonstrativ este rezultat prin schimbarea valorii gramaticale a pronumelui demonstrativ, pronume care determină un substantiv și se acordă în gen, număr și caz cu acesta.

 • Mașina aceasta este roșie. (aceasta – adjectiv pronominal demonstrativ, determină substantivul „mașina” și se acordă cu acest substantiv)
 • Mașina acestora este roșie. (acestora – pronume demonstrativ, înlocuiește un substantiv de exemplu „părinților”, nu se acordă cu substantivul mașina)

Funcția sintactică a adjectivului pronominal demonstrativ este de atribut adjectival.