Pronumele de întărire și adjectivul pronominal de întărire

Pronumele de întărire

Pronumele de întărire ține locul unui substantiv și are rolul de a întări și de a scoate în evidență persoana la care face referire. Formele pronumelui de întărire se formează din pronumele vechi însu, însa (la fel ca în cazul pronumelui personal dânsul, dânsa), la care se adaugă formele neaccentuate ale pronumelui personal la cazul dativ: mi, ți, și, ne, vă, le.

caz persoană singular plural
masculin feminin masculin feminin
N – Ac. pers. I însumi însămi înșine însene
pers. a II-a însuți însăți înșivă însevă
pers. a III-a însuși însăși înșiși înseși
însele
caz persoană singular plural
masculin feminin masculin feminin
D – G pers. I însumi însemi înșine însene
pers. a II-a însuți înseți înșivă însevă
pers. a III-a însuși înseși înșiși înseși
însele

Formele pronumelui de întărire se foloseau des în limba veche. În limba vorbită în prezent, pentru a întări referirea la o persoană, se folosesc construcțiile cu adverbul chiar + pronumele personal (chiar eu, chiar tu, ..., chiar ei) sau cele cu pronume personal + adjectivul singur (eu singur, tu singur, ..., ei singuri)

În cazurile rare în care se folosește, pronumele de întărire are funcția sintactică de subiect. (Însămi am ales culoarea mașinii.)

Adjectivul pronominal de întărire

Pronumele de întărire, prin schimbarea valorii gramaticale, este folosit în mod frecvent ca adjectiv pronominal de întărire, caz în care însoțește și determină substantive și pronume personale. Se acordă în gen, număr și caz cu substantivul sau pronumele personal pe care îl determină și îndeplinește funcția sintactică de atribut adjectival.

  • Dificultatea problemei a fost confirmată de însuși profesorul nostru. (însuși – adjectiv pronominal de întărire, profesorul – substantiv)
  • Ioan și Vasile înșiși au făcut cumpărăturile necesare. (înșiși – adjectiv pronominal de întărire, Ioan și Vasile – substantive)