Pronumele personal de politețe

Pronumele personal de politețe este folosit în locul numelor persoanelor, pentru a exprima respectul față de acele persoane și are forme doar pentru persoanele a II-a și a III-a. Formele pronumelui de politețe sunt alcătuite din substantivul domnia – cu anumite modificări fonetice și adjectivele posesive ta, talesa, salevoastră, lui, ei, lor.

Mai jos sunt prezentate formele pronumelui de politețe, iar în paranteză sunt menționate prescurtările uzitate pentru respectivele forme.

persoană caz singular plural
pers. a II-a N. Ac. V. dumneata (d-ta) dumneavoastră
(d-voastră, dvs., dv.)
D. G. dumitale (d-tale)
pers. a III-a N. Ac. dumneasa (d-sa)
D. G. dumisale (d-sale)
N. Ac. D. G. dumnealui (d-lui)
(masculin)
dumneaei (d-ei)
(feminin)
dumnealor (d-lor)

Ca regionalisme, provenite din dumneata, dumitale, se folosesc ca pronume de politețe și următoarele variante mata, matale. Ultimele două forme cunosc și variantele diminutivale mătăluță, mătălică sau tăluță, tălică.

Pronumele dumneavoastră, datorită componentului voastră, exprimă în general un plural, dar ca o formă în plus de politețe poate avea și înțeles de singular. Înțelesul de plural sau singular poate fi dedus din context, în funcție de cui se adresează vorbitorul sau, dacă există, de substantivul la vocativ care de multe ori însoțește pronumele dumneavoastră. (Concetățenii mei, dumneavoastră sunteți cei care m-ați sprijinit!)

Funcții sintactice

  • subiect
  • nume predicativ
  • atribut pronominal
  • complement direct
  • complement indirect
  • complement de agent
  • complement circumstanțial de timp
  • complement circumstanțial de mod
  • complement circumstanțial de cauză
  • complement circumstanțial de loc