Valorile stilistie ale pronumelui

Cele mai întâlnite figuri de stil realizate cu ajutorul substantivului sunt: repetiția, antiteza, enumerația.