Substantivul la cazul dativ

Substantivele la cazul dativ determină un verb – de cele mai multe ori, pot avea funcția sintactică de atribut substantival prepozițional, atribut apozițional, nume predicativ, complement indirect, complement circumstanțial de mod, complement circumstanțial de cauză și pot fi articulate sau nearticulate.

Întrebări pentru
cazul dativ
cui?

Funcții sintactice la cazul dativ

Complement indirect

I-am cerut Mariei cartea. (întrebare: Cui i-am cerut?)
Fratelui meu i-a fost rău la școală. (întrebare: Cui i-a fost rău?)
Lui Alexandru i-au fost furate lucrurile. (întrebare: Cui i-au fost furate?)

Atribut substantival

Glorie eroilor neamului!

Atribut substantival prepozițional

Este o manifestare contrară normelor actuale.

Atribut apozițional

Îi voi fi mereu recunoscător profesorului de matematică, domnului Ionescu.

Nume predicativ

Situl este conform cerințelor impuse.

Complement circumstanțial de loc

Stai locului! (întrebare: Unde (cui) să stai?)

Complement circumstanțial de mod

Mihai se comportă asemenea fraților meu. (întrebare: Cum se comportă?)

Complement circumstanțial de cauză

Din cauza disensiunilor ne-am certat.

Forme articulate la cazul dativ

masculin sg / pl omului / oamenilor fratelui / fraților codrului / codrilor fiului / fiilor
neutru sg / pl dealului / dealurilor teatrului / teatrelor fluviului / fluviilor numelui / numelor
feminin sg / pl casei / caselor basmalei / basmalelor zilei / zilelor vulpii / vulpilor

Forme nearticulate la cazul dativ

masculin sg / pl (unui / unor) om / oameni frate / frați codru / codri fiu / fii
neutru sg / pl (unui / unor) deal / dealuri teatru / teatre fluviu / fluvii pai / paie
feminin sg / pl (unei / unor) case / case basmale / basmale zile / zile vulpi / vulpi