Substantivul la cazul genitiv

Substantivele la cazul genitiv determină un substantiv – de cele mai multe ori, pot avea funcția sintactică de atribut substantival genitival, atribut substantival prepozițional, atribut substantival apozițional, nume predicativ, complement indirect, complement circumstanțial de timp, complement circumstanțial de loc, complement circumstanțial de mod, complement circumstanțial de scop și pot fi articulate sau nearticulate. Marca gramaticală a cazului genitiv este articolul posesiv.

De multe articolul posesiv nu este exprimat înaintea substantivului, dar el este cuprins în întrebarea prin care este identificat substantivul la genitiv. (Mingea băiatului este roșie. întrebare: A cui minge?)

Întrebări pentru
cazul genitiv
al cui? a cui? ai cui? ale cui?

Funcții sintactice la cazul genitiv

Atribut substantival genitival

Aceste cărți sunt ale fraților mei. (întrebare: Ale cui sunt?)
Mașina Cristinei este frumoasă. (A cui mașină?)

Atribut substantival prepozițional

Hainele din mijlocul casei trebuie aruncate.

Atribut substantival apozițional

Cartea fratelui meu, a lui Mihai, este ruptă. (întrebare: A cui este?)

Nume predicativ

Cărțile sunt ale lui Mihai. (întrebare: Ale cui sunt?)

Complement indirect

Ei au acționat contra legii.

Complement circumstanțial de timp

În cursul dimineții mergem la munte.

Complement circumstanțial de loc

Mașina este parcată în fața casei.

Complement circumstanțial de mod

Băiatul înota contra curentului râului.

Complement circumstanțial de scop

Elevul se pregătește zilnic în vederea reușitei la examen.

Forme articulate la cazul genitiv

masculin sg / pl omului / oamenilor fratelui / fraților codrului / codrilor fiului / fiilor
neutru sg / pl dealului / dealurilor teatrului / teatrelor fluviului / fluviilor numelui / numelor
feminin sg / pl casei / caselor basmalei / basmalelor zilei / zilelor vulpii / vulpilor

Forme nearticulate la cazul genitiv

masculin sg / pl (unui / unor) om / oameni frate / frați codru / codri fiu / fii
neutru sg / pl (unui / unor) deal / dealuri teatru / teatre fluviu / fluvii pai / paie
feminin sg / pl (unei / unor) case / case basmale / basmale zile / zile vulpi / vulpi