Substantivul la cazul nominativ

Substantivul la cazul nominativ arată cine face acțiunea sau cine are însușirea exprimată de predicat. Poate avea funcția sintactică de subiect, nume predicativ, atribut apozițional şi poate fi articulat sau nearticulat.

Întrebări pentru
cazul nominativ
cine? ce? care?

Funcții sintactice la cazul nominativ

Subiect

Cartea este pe masă. (întrebare: Ce este pe masă?)
Studentul a trecut examenul cu notă mare. (întrebare: Cine a trecut examenul?)

Nume predicativ

Aceasta este o femeie frumoasă. (întrebare: Ce este?)
Ea este Maria. (întrebare: Cine este?)

Atribut apozițional

Sora mea, Maria, este studentă. (întrebare: Care soră?)

Forme articulate la cazul nominativ

masculin sg / pl omul / oamenii fratele / frații codrul / codrii fiul / fiii
neutru sg / pl dealul / dealurile teatrul / teatrele fluviul / fluviile paiul / paiele
feminin sg / pl casa / casele basmaua / basmalele ziua / zilele vulpea / vulpile

Forme nearticulate la cazul nominativ

masculin sg / pl (un / niște) om / oameni frate / frați codru / codri fiu / fii
neutru sg / pl (un / niște) deal / dealuri teatru / teatre fluviu / fluvii pai / paie
feminin sg / pl (o / niște) casă / case basma / basmale zi / zile vulpe / vulpi