Substantive la genul feminin

Substantivele la genul feminin denumesc în general ființe de sex feminin sau obiecte care sunt considerate a fi de parte femeiască. Un substantiv este de genul feminin dacă poate fi numărat de forma o ~ / două ~ sau dacă admite contextele adjectivale această ~ / aceste ~.

substantiv o ~ / două ~ această ~ / aceste ~
femeie o femeie/ două femei această femeie / aceste femei
pisică o pisică / două pisici această pisică / aceste pisici
carte o carte / două cărți această carte / aceste cărți

Şi următoarele categorii de substantive sunt de genul feminin:

  • numele zilelor săptămânii (luni, marți, miercuri etc)
  • momentele zilei (dimineață, după-masă, seară, noapte)
  • nume de țări, continente şi insule care se termină în a (România, Argentina, America etc)
  • o parte din numele care exprimă senzații și sentimente (tristețe, iubire, foame, sete)

Substantive epicene

Substantivele care prezintă o formă unică pentru masculin și feminin se numesc substantive epicene.

Din categoria substantive care au numai formă pentru feminin sunt: veveriță, viperă, hienă, lăcustă, privighetoare, lebădă, potârniche.

Substantive mobile

Substantivele care formează femininul de la forma de masculin a substantivului (urs-ursoaică) sau cele care formează masculinul de la forma de feminin a substantivului (vulpe-vulpoi) se numesc substantive mobile.

terminația la feminin substantiv la masculin substantiv la feminin
copil
profesor
copilă
profesoară
-iță școlar
doctor
școlăriță
doctoriță
-că român
pui
român
pui
-oaică turc
urs
turcoaică
ursoaică
-easă mire
croitor
mireasă
croitoreasă
-toare scriitor
cititor
scriitoare
cititoare