Valorile stilistice ale substantivului

Cele mai întâlnite figuri de stil realizate cu ajutorul substantivului sunt: epitet, metaforă, enumerație, repetiție, comparație, personificare, antiteză, hiperbolă, aliterație, oximoron.

  • epitete (De treci codrii de aramă, de departe vezi albind / Și-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint – M. Eminescu)
  • metaforă (Noaptea, dumbrava este o împărăție fermecată. – M. Sadoveanu)
  • repetiție (Au urmat apoi nopți și zile, zile și nopți și săptămâni de veghe arse de chin. – Al. Odobescu)
  • comparație (Pe un deal răsare luna ca o vatră de jăratec – M. Eminescu, M-am săturat de ei ca de mere pădurețe. – Ion Creangă)
  • personificare (Codrule cu râuri line, / Vreme trece vreme vine. – M. Eminescu)
  • antiteză (Mândră-i floarea de cireș, / Dar mai mândru-i Gheorghieș. – I. Zanne)
  • hiperbolă (Crapii-n ele-s cât berbecii, / În pomi piersici cât dovlecii, / Pepenii de zahăr roșu / În grâu, spicul cât cocoșul)