Modul infinitiv

Modul infinitiv este un mod nepersonal (nepredicativ) care exprimă numele acțiunii sau al stării. Infinitivul, prin rădăcina verbului, este o formă de bază pentru formarea celorlalte moduri și timpuri. Stabilește și caracteristica conjugării verbului. Modul infinitiv intră în alcătuirea viitorului, condiționalului-optativ prezent, imperativ negativ.

În propoziție, verbele la infinitiv, dacă nu intră în alcătuirea timpurilor compuse, sunt precedate de prepoziția „a“.

Modul infinitiv prezintă două forme: forma scurtă și forma lungă. Forma scurtă este precedată de prepoziția „a“. (a citi, a învăța) Forma lungă, o formă folosită în limba veche, era obținută prin adăugarea sufixului „-re“ (a citire, a învățare). În limba actuală se folosește forma substantivată a infinitivului lung (citire, citirea, învățare, învățarea).

Infinitivul cunoaște două timpuri: infinitiv prezent (a citi, a învățat) și infinitiv perfect. Infinitivul perfect se formează din infinitivul prezent al verbului a fi și participiul. (a fi citit, a fi învățat)

! Deoarece infinitivul este un mod nepersonal, verbele la acest mod nu pot avea funcția sintactică de predicat verbal.

Funcțiile sintactice ale infinitivului

  • subiect, nume predicativ, atribut verbal, complement direct, complement indirect, complement circumstanțial de timp, complement circumstanțial de scop, complement circumstanțial de mod

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.