Verbe predicative și nepredicative

Verbe predicative

Verbe predicative au înțeles de sine stătător, adică pot spune ceva despre subiect, exprimă singure predicatul când se la un mod personal. În limba română, cel mai multe verbe sunt predicative.

  • Copiii au mâncat cu poftă prăjiturile.
  • Mașina a accelerat brusc, încetinind după doar câțiva metri.
  • A fost odată ca niciodată că dacă nu ar fi fost nu s-ar fi povestit.

Verbe nepredicative

Verbe nepredicative nu au înțeles de sine stătător, adică nu pot spune ceva despre subiect, ci doar împreună cu alte cuvinte.

  • A fost sărac până să câștige la loto.

Verbele nepredicativ sunt de două feluri: verbe auxiliare și verbe copulative.