Locuțiuni prepoziționale

Locuțiuni prepoziționale sunt grupuri de cuvinte cu înțeles unitar, care au valoarea unei prepoziții (de-a lungul, de-a latul, în față, față de, afară de, în loc de, în dreptul, în vârful etc).

După cazul pe care îl cer, locuțiunile prepoziționale se împart în: locuțiuni care cer cazul acuzativ (alături de, în caz de, în loc de, înainte de, de față cu, cu tot cu, în afară de) și locuțiuni care cer cazul genitiv (în urma, din urma, în fața, prin fața, în susul, în afara, în ciuda, în pofida, de-a lungul, de-a latul).