Sintaxa

Sintaxa este este ramura gramaticii care studiază propoziția, fraza, unitățile de propoziție, regulile de îmbinare a cuvintelor în propoziții și a propozițiilor în frază, precum și raporturile dintre părțile de propoziție și raporturile în frază.