Propoziția

Propoziția este cea mai mică unitate sintactică prin care se exprimă o comunicare cu înțeles deplin și care are un singur predicat.

  • Eu mănânc un măr.
  • Eu mănânc un măr/ pe care l-am cules din pom,/ dar pe care nu l-am spălat./

Clasificare propozițiilor

După scopul comunicării, propozițiile pot fi enunțiative sau interogative. Cele enunțiative se împart în enunțiative propriu-zise, enunțiative optative, enunțiative imperative. Cele interogative pot fi interogative propriu-zise sau interogative optative.

După formă, putem avea propoziții afirmative și propoziții negative.

  • Câinele latră. (propoziție afirmativă)
  • Câinele nu latră. (propoziție negativă)

După înțeles, propozițiile se împart în propoziții principale și propoziții secundare.

În funcție de încadrare, propozițiile se împart în propoziții independente și propoziții dependente.

După relațiile care se stabilesc între propoziții există propoziții regente și propoziții subordonate.

După structura lor și după posibilitatea de a identifica funcțiile sintactice ale cuvintelor din propoziție, propozițiile pot fi neanalizabile sau analizabile. Cele analizabile se împart în funcție de felul părților de propoziție (propoziții simple, propoziții dezvoltate), după numărul părților principale de propoziție (propoziții monomembre, propoziții bimembre), iar din punct de vedere al organizării interne a comunicării (propoziții complete, incomplete sau brahilogice).