Propoziția atributivă

Propoziția atributivă (AT) este propoziția subordonată care îndeplinește în frază funcția sintactică de atribut pe lângă un substantiv, pronume, numeral din propoziția regentă.

Întrebări
care? ce fel de? cât? câți? câte? al cui? a cui? ai cui? ale cui?

Am văzut filmul recomandat. (recomandat ‒ atribut; care film?)
Am văzut filmul1/ ce mi l-ai recomandat2/. (P2 ‒ AT; care film?)

Sper să reușiți voi înșivă. (înșivă ‒ atribut adjectival; care voi?)
Sper să reușiți voi1/ care insistați mai mult. 2/ (P2 ‒ AT; care voi?)

O lista extinsă de exemple găsiți la exemple de propoziții atributive.

Termenii regenți pentru propoziția atributivă

Propoziția atributivă determină următoarele:

substantiv
Ea este profesoara1/ care m-a lăudat.2/ (care profesoară?)

pronume
Aceia1/care chiulesc2/ nu vor ști.1/(care aceia?)

numeral
În clasă au rămas cei trei1/ care nu joacă fotbal.2/ (care trei?)

Elemente relaționale pentru propoziția atributivă

Propoziția atributivă se introduce în frază prin următoarele:

pronume relativ (care, ce, cine, cât, câtă, câți, câte)
Mașina1/ care mă așteaptă2/ e a tatălui meu.1/

adverbe relative (unde, cum, cât, când)
Locul1/ unde vom merge în excursie2/ încă nu-l știm1/.

conjuncții subordonatoare (că, să, ca … să, dacă, până, de)
Eu am plăcerea1/ te invit.2/

locuțiuni conjuncționale subordonatoare (de să, până să, până ce, așa cum)

Perioada1/ până să mă întorc la școală2/ mi s-a părut lungă.1/

Topica propoziției atributive

Propoziția subordonată atributivă stă totdeauna după termenul regent, iar de multe ori imediat după aceasta. Din acest motiv, de multe ori, subordonata atributivă este intercalată în regentă.

Eu am un frate1/ cum nu e altul pe lume.2/ (P2 ‒ AT, se află după regenta P1)
Mașina1/ pe care-o lăsăm în urmă2/ are pană.1/ (P2 ‒ AT, se află intercalată în regenta P1)

Felurile propozițiilor subordonate atributive

Propozițiile subordonate atributive pot fi izolate sau neizolate.

Propoziția atributivă izolată

Atributivele izolate (explicative) nu exprimă un lucru absolut necesar, aduce o explicație suplimentară .
M-am întâlnit cu Corina,1/ pe care nu o mai întâlnisem de ceva vreme.2/

Propoziția atributivă neizolată

Atributivele neizolate (determinative) exprimă ceva necesar pentru a identific sau califica termenul regent.
Poveste1/ pe care am auzit-o2/ m-a impresionat foarte tare.1/

Punctuația propoziției atributive

Ca regulă generală, atributiva nu se desparte prin virgulă de regentă, atunci când exprimă ceva necesar în identificarea sau calificarea substantivului determinat.

Am primit știrea1/ că bunica mea este bolnavă.2/
Mașina1/ cu care am venit2/ avea scaune încălzite.1/

Atunci când aduce o explicație suplimentară, propoziția subordonată atributivă se desparte prin virgulă de regentă.

Am pierdut cartea de română,1/ a cărei copertă e ruptă.2/
După un meci greu,1/ care ne-a extenuat,2/ am plecat la vestiar.1/