Propoziția circumstanțială de loc

Propoziția circumstanțială de loc (CL) este propoziția subordonată care îndeplinește în frază rolul unui complement circumstanțial de loc și arată locul unde se desfășoară acțiunea sau se manifestă însușirea.

Întrebări
unde? de unde? până unde? încotro?

A plecat la magazin. (la magazin ‒ complement circumstanțial de loc; unde a plecat?)
A plecat1/ unde a fost trimis.2/ (P2 ‒ CL; unde a plecat?)

Oriunde îmi vorbește. (oriunde ‒ complement circumstanțial de loc; unde îmi vorbește?)
Oriunde mă vede,1/ îmi vorbește.2/ (P1 ‒ CL; unde îmi vorbește?)

O lista extinsă de exemple găsiți la exemple de propoziții circumstanțiale de loc.

Termenii regenți pentru circumstanțiala de loc

Propoziția completivă circumstanțială de loc determină următoarele:

verb sau locuțiune verbală
Găsești locuri frumoase1/ oriunde mergi.2/ (unde găsești?)

interjecție
Hai1unde ne-am cunoscut.2/ (hai unde?)

adjectiv

Mulțumit1/ oriunde doarme,2/ copilul a ațipit imediat.1/ (mulțumit unde?)

adverb
Pretutindeni1/ unde plouă,2/ iarba crește mare.1/ (pretutindeni unde?)

Elemente relaționale pentru circumstanțiala de loc

Propoziția completivă circumstanțială de loc se introduce în frază prin următoarele:

pronume relative sau adjective pronominale relative (care, cine, ce, cât, cui)
Am plecat1/ spre cine m-a strigat.2/ (unde am plecat?)

pronume nehotărâte sau adjective pronominale nehotărâte (oricine, oricare, orice, oricât)
Merg1/ la oricine vreau.2/ (unde merg?)

adverbe relative cu sau fără prepoziție (unde, încotro, dincotro, oriîncotro, oriunde, orișiunde, cât)
Am făcut popas1/ unde am dorit eu.2/ (unde am făcut?)
! Am umblat1/ cât e lumea de mare.2/ (cât – pe tot globul)

Topica propoziției circumstanțiale de loc

Propoziția circumstanțiala de loc sta de obicei după regentă. Poate sta și înaintea regentei, atunci când se dorește o accentuare a mesajului circumstanțialei de loc.

Vai de picioare1/ unde nu-i cap.2/
Unde nu-i cap,1/ vai de picioare.2/

Punctuația propoziției circumstanțiale de loc

Atunci când stă după regentă, propoziția circumstanțială de loc nu se desparte prin virgulă. Atunci când stă înaintea regentei, poate fi despărțită prin virgulă, iar dacă are element corelativ, virgula este obligatorie.

Acolo mergem,1/ unde ne-au chemat.2/

Propoziția circumstanțială de loc vs. propoziția completiva indirectă

Am plecat1/ către cine mă strigă.2/ (P2 ‒ CL; unde am plecat? către Ioana care mă strigă)
M-am adresat1/ către cine venise.2/ (P2 ‒ CI; cui m-am adresat? lui Ioana m-am adresat)

Propoziția circumstanțială de loc vs. propoziția circumstanțială concesivă

Găsești același lucru1/ oriunde te duci.2/ (P2 ‒ CL; unde găsești?)
Tot același lucru găsești1/ oriunde te-ai duce.2/ (P2 ‒ CV; în ciuda cărui fapt găsești același lucru?)