Propoziția completivă de agent

Propoziția subordonată completivă de agent (CAG) este propoziția subordonată care îndeplinește în frază funcția sintactică a unui complement de agent pe lângă cuvântul determinat din regență, arătând de către cine este săvârșită acțiunea din regentă.

Întrebări
de către cine? de către ce? de cine? de ce?

A fost sfătuit de părinți. (de părinți ‒ complement de agent; de cine a fost sfătuit?)
A fost sfătuit1/ de cine trebuie.2/ (P2 ‒ CAG; de cine a fost sfătuit?)

Am fost îndrumat1/ de cunoscătorul munților.2/ (de cunoscătorul ‒ complement de agent; de către cine am fost îndrumat?)
Am fost îndrumat1/ de cel ce cunoaște munții.2/ (P2 ‒ CAG; de către cine am fost îndrumat?)

O lista extinsă de exemple găsiți la exemple de propoziții completive de agent.

Termenii regenți pentru completiva de agent

Propoziția completivă de agent determină următoarele:

verb la diateza pasivă – mod personal
A fost văzut1/ de cine era acolo.2/ (de cine a fost văzut?)

verb la diateza pasivă – mod nepersonal (participiu sau supin)
Geamul spart1/ de cine a venit ultimul2/ a fost înlocuit.1/ (de cine spart?)

verb pasiv reflexiv
O măsurătoare corectă nu s-a efectuat1/ de cine a fost numit.2/ (de cine nu s-a efectuat?)

adjectiv derivat cu sufixul – bil
A adoptat o poziție inabordabilă1/ de oricine ar fi încercat.2/ (inabordabilă de cine?)

Elemente relaționale pentru completiva de agent

Propoziția completivă de agent se introduce în frază prin următoarele:

pronume relative (care, cine, ce + prepoziția de sau de către)
El a fost apreciat1/ de cine l-a cunoscut.2/ (de cine a fost apreciat?)

pronume nehotărâte (oricine, oricare + prepoziția de sau de către)
Teatrul este frecventat1/ de către oricine iubește teatrul.2/ (de către cine este frecventat?)

Topica propoziției completive de agent

În general, completiva de agent stă după elementul regent. Când se dorește sublinierea acesteia, poate sta înaintea regentei.
De cel ce face curat1/ au fost certați elevii.2/ (de cine au fost certați?)

Completivele de agent pot fi și intercalate în regentă.
Aplaudați1/ de oricine era în sală2/ actori au revenit.1/ (de cine aplaudați?)

Punctuația propoziției completive de agent

Completiva de agent nu se desparte prin virgulă de propoziția regentă.

Propoziția subiectivă vs. propoziția completivă de agent

O propoziție subiectivă poate fi transformată într-o propoziție completivă de agent , iar complementul direct al verbului tranzitiv devine subiect.

Cine fură astăzi un ou1/ mâine va fura un bou.2/ (P1 ‒ SB;  cine va fura?; un bou ‒ CD )

Mâine va fi furat un bou1/ de către cine fură astăzi un ou.2/ (P2 ‒ CAG; de către cine va fi furat?; un bou ‒ S)