Propoziția predicativă

Propoziția predicativă (PR) este propoziția subordonată care îndeplinește în frază funcția sintactică de nume predicativ al unei propoziții regente.

El este darnic. (darnic – nume predicativ)
El este1/ cum sunt oamenii buni la suflet.2/ (P2 ‒ PR)

Ocupația elevului este învățătura. (învățătura)
Ocupația elevului este1/ să învețe2/. (P2 ‒ PR)

O lista extinsă de exemple găsiți la exemple de propoziții predicative.

Termenii regenți pentru propoziția predicativă

Propoziția predicativă determină:

verb copulativ, care reprezintă predicatul nominal incomplet al regentei (a fi, a deveni, a se face, a ajunge, a ieși, a părea, a rămâne, a se naște, a însemna etc)
Decizia lui este1/ să plece.2/

Elemente relaționale pentru propoziția predicativă

Propoziția predicativă se introduce în frază prin următoarele:

pronume relative sau adjective pronominale relative (cine, care, ce, cât, cel ce)
Problema este1/ cine a fost de serviciu.2/

pronume nehotărâte sau adjective pronominale nehotărâte (oricine, orice, oricare, oricât)
Melodia este1/ pentru oricine o ascultă.2/

adverbe relative (cum, cât, unde, când, încotro; oricum, oricât)
Clasa a rămas1/ cum o știam.2/

conjuncții subordonatoare (dacă, de, că, să, ca … să)
Prietenul meu se face1/ că nu mă cunoaște.2/

locuțiuni conjuncționale (ca și când, ca și cum, după cum, de parcă )

Viață este1/ după cum și-o face omul.2/

Topica propoziției predicative

Propoziția predicativa stă de regulă după verbul copulativ al regentei. Atunci când vorbitorul vrea să sublinieze mesajul din predicativă, poate sta și înaintea regentei.

Mașina e1/ cum e șoferul.2/
Cum e șoferul1/ e și mașina.2/
Cum e turcul1/ e și pistolul.2/

Punctuația propoziției predicative

Propoziția predicativă nu se desparte prin virgulă de regenta ei.