Propoziția subiectivă

Propoziția subiectivă (SB) este propoziția subordonată care îndeplinește în frază funcția sintactică de subiect al propoziției regente.

Întrebări
cine? ce? care?

Harnicul  ajunge departe. (harnicul subiect; cine ajunge?)
Cine este harnic1/ ajunge departe.2/ (P1 SB; cine ajunge?)

Fapta nu contează. (fapta subiect; ce nu contează?)
Ce ai văzut1/ nu contează.2/ (P1 SB; ce nu contează?)

O lista extinsă de exemple găsiți la exemple de propoziții subiective.

Termenii regenți pentru propoziția subiectivă

Propoziția subiectivă determină următoarele:

verb personal
Primește notă mare1/cine răspunde bine2/. (cine primește? cine răspunde bine)

verb impersonal (este, trebuie, se zice, se spune, se poate, se întâmplă, se vede, se aude, se crede, urmează etc)
Trebuie1/ să mergem la școală.2/ (ce trebuie? să mergem la școală)

expresie verbală impersonală (e bine, e rău, e posibil, e ușor, e lesne, e greu, e dificil, e drept , e recomandabil etc)
E bine1/ că am învățat aseară.2/ (ce e bine? că am învățat aseară)

adverb sau locuțiune adverbială predicativă (poate, probabil, firește, desigur, fără îndoială, fără doar și poate, cu siguranță)
Probabil1/ că va ploua.2/ (ce (e) probabil? că va ploua)

Elemente relaționale pentru propoziția subiectivă

Propoziția subiectivă se introduce în frază prin următoarele:

pronume relativ sau adjective pronominale relative (cine, care, ce, cât, cel ce)
Cine este cuminte1/primește cadouri.2/

pronume nehotărâte sau adjective pronominale nehotărâte (oricine, orice, oricare, oricât)
Oricine ascultă la ore1/ învață mai ușor acasă.2/

adverbe relative (unde, când, cât, cum, încotro)
Nu se știe1/ când a venit.2/

conjuncții subordonatoare (de, să, că, ca…să, dacă)
E foarte rău1/ ai lipsit de la ore.2/

locuțiuni conjuncționale subordonatoare (cum de, decât să)
Nu vă ramâne1/ decât să studiați suplimentar acasă.2/

Topica propoziției subiective

Atunci când răspunde la întrebarea cine? stă în fața regentei, iar când răspunde la întrebarea ce? stă după regentă.
Cine citește mult1/ are vocabularul bogat2/.
Important e1/ ce înțelegi în clasă.2/

Propoziția subiectivă poate fi și intercalată.
La teste1/ cine a învățat2/ ia note mari.1/

Punctuația propoziției subiective

De regulă, propoziția subiectivă nu se desparte prin virgulă de regentă. Excepții sunt situațiile în care, prin virgulă,  se aduce o clarificare frazei sau atunci când subiectiva este reluată în regentă prin pronume demonstrativ.

Cine va învăța, acela va știi. (cine va știi? cine va învăța ‒ SB; cine va știi? acela S)