Sintaxa propoziției

Propoziția este cea mai mică unitate sintactică prin care se exprimă o comunicare cu înțeles deplin și care are un singur predicat.

  • Eu mănânc un măr.
  • Eu mănânc un măr/ pe care l-am cules din pom,/ dar pe care nu l-am spălat./

Părțile de propoziții

Propoziția este formată din părți de propoziții, prin acestea înțelegând cuvinte sau grupuri de cuvinte care au funcție sintactică.

Părțile de propoziție se împart în părți principale de propoziție (subiectul, predicatul) și părți secundare de propoziție (atributul, complementul).