Gramatica limbii române

Gramatica Limbii Române este un proiect online, cu scop educativ, care își propune să reunească într-un singur site și să ofere gratuit, tuturor celor interesați de limba română, toate elementele necesare studiului gramaticii limbii române.

Studiul gramaticii

Conținut acordeon

Gramatica este știința care studiază regulile după care se modifică forma cuvintelor și regulile după care cuvintele se îmbină în propoziții și fraze.

află mai multe

Punctuația

Conținut acordeon

Semnele de punctuație sunt simboluri grafice care marchează o situație de punctuație.

În scrierea limbii române sunt folosite următoarele semene de punctuație: punctul [.], semnul întrebării [?], semnul exclamării [!], punctele de suspensie […], două puncte [:], virgula [,], linia de pauză [—], punct și virgula [;], parantezele [], ghilimelele [„”], cratima [-], bara oblică [/], linia de dialog [—].

Morfologie

Conținut acordeon

Morfologia este partea gramaticii care studiază cuvântul ca unitate gramaticală, adică sub aspectul formei, al modificărilor flexionare (în cazul cuvintelor variabile și al conținutului), al valorilor gramaticale exprimate prin diversele forme.

află mai multe

Părțile de vorbire flexibile își schimbă forma după gen, număr, caz, persoană, număr, mod, timp, diateză.

Există 6 părți de vorbire flexibile: substantivul, articolul, adjectivul, numeralul, pronumele, verbul.

Părțile de vorbire neflexibile sunt cuvinte lipsite de flexiune (nu-și schimbă forma).

Există 4 părți de vorbire neflexibile: adverbul, interjecția, prepoziția, conjuncția.

Sintaxă

Conținut acordeon

Sintaxa este este ramura gramaticii care studiază propoziția, fraza, unitățile de propoziție, regulile de îmbinare a cuvintelor în propoziții și a propozițiilor în frază, precum și raporturile dintre părțile de propoziție și raporturile în frază.

află mai multe

Sintaxa propoziției este partea sintaxei care studiază regulile îmbinării cuvintelor în propoziții.

De regulă în categoria părților de propoziție sunt incluse subiectul, predicatul, atributul, complementul.

Pe lângă acestea, categoria mai include și elementul predicativ suplimentar și apoziția.

Sintaxa frazei este partea sintaxei care studiază regulile de îmbinare a propozițiilor în fraze.

Exista mai multe tipuri de propoziții care pot alcătui fraze, împărțite în principale și secundare.

După relația dintre propoziții, în frază pot exista două tipuri de propoziții: propoziții regente și propoziții subordonate.

Cele subordonate pot fi: subiective, predicative, atributive, completive ( directe, indirecte, de agent), circumstanțiale (de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop, condiționale, concesive, consecutive, instrumentale, sociative, de relație, opoziționale, cumulative, de excepție) și predicativă suplimentară.

Termeni gramaticali

Dicționarul gramaticii limbii române

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · X · Y · Z

Sugestii sau sesizări

Pentru sugestii sau sesizări legate de funcționarea sau conținutul sitului, completați formularul de contact.
Închide meniul