Situl Gramatica limbii române este un proiect online, cu scop educativ, care își propune să reunească la un loc și să ofere gratuit tuturor celor interesați toate elementele gramaticii limbii române.

Conținutul sitului

Conținutul sitului1 Gramatica limbii române este întocmit pe baza unor resurse bibliografice – lucrări de specialitate ale unor autori recunoscuți în domeniul limbii române și a gramaticii limbii române, dar din punctul de vedere al conținutului final este o producție proprie a autorilor acestui sit. Din acest motiv, conținutul acestui sit trebuie luat exact „așa cum este”, prin aceasta înțelegând că autorii nu-și asumă nicio răspundere legală sau morală pentru eventualele efecte care ar putea avea drept cauză inadvertențele din cadrul sitului.

În paginile sitului Gramatica limbii române se poate să se fi strecurat erori sau inadvertențe. Pentru orice greșeală pe care o sesizați, vă rugăm să completați formularul de contact și să ne indicați cu exactitate care este eroarea întâlnită și legătura (adresa url) aferentă.

Cui se adresează Gramatica limbii române?

Situl Gramatica limbii române se adresează tuturor celor care doresc să învețe, să aprofundeze sau să consulte punctual aspecte din gramatica limbii române. Principala noastră țintă sunt elevii și studenții care au nevoie de o sursă de informare completă asupra gramaticii limbii române, precum și cititorul ocazional care are nevoie de o informare rapidă asupra diferitelor chestiuni de gramatică.

Ne-ar bucura să aflăm că situl nostru este consultat și de grupul restrâns al specialiștilor în gramatica limbii române. La fel de bucuroși am fi dacă am afla că situl prezintă o utilitate și pentru aceștia. Totodată, așteptăm din partea acestora opinii critice și observații pertinente care să conducă la creșterea gradului de acuratețe a informațiilor din paginile acestui proiect online.

Chestiuni de metodologie

La întocmirea sitului Gramatica limbii române, autorii au avut în vedere mai multe lucrări de autoritate din România, din domeniul gramaticii, printre care și Gramatica limbii române, publicată de Academia Română, ediția 2008. Deoarece ”Gramatica Academiei” este un demers pur științific de teoretizare, cu adresabilitate în principal corpului de pedagogi sau persoanelor cu o competență peste medie în domeniul gramaticii, iar limbajul folosit este uneori criptic și greu accesibil persoanelor neinițiate în gramatica limbii române, am decis să nu urmărim în totalitate modul de abordare, definirile, explicațiile și exemplele din această lucrare, lucrare care fără îndoială rămâne cea mai mare autoritate în domeniul gramaticii limbii române.

Strict metodologic, am văzut ca fiind utilă pentru Gramatica limbii române o prezentare structurată clasic: definirea subiectului, exemplificarea generală a acestuia, urmată după caz de structurarea subiectului în subcategorii, iar apoi din nou definire și exemplificare. În corpul propriu-zis al articolului am urmat regula de la “general la particular”, aspectele amănunțite ale unui subiect putând fi accesate în mai multe feluri:

  • din meniul principal, structura fiind: Părți de vorbire flexibile, Părți de vorbire neflexibile, Sintaxa propoziției, Sintaxa frazei, Vocabular
  • legături în corpul articolului către noțiunile noi de gramatică, abordate în cadrul sitului, în ordinea apariției în textul articolului
  • din partea dreaptă a sitului, zona legăturilor către subiectele conexe subiectului articolului sau cu categoria din care face parte acesta
  • din legăturile de la subsolul paginii (aici fiind enumerate părțile de vorbire, sintaxa frazei și a propoziției )

1. Deși în DEX, cuvântul sit nu are înțelesul de website, am decis să folosesc acest termen în locul englezescului „site” sau a variantei sale fonetice „sait”.

Închide meniul