Exemple propoziții circumstanțiale cumulative

Această pagină conține exemple de propoziții circumstanțiale cumulative. Pentru partea de teorie, vezi propoziția circumstanțială cumulativă.

Exemple propoziții circumstanțiale cumulative în funcție de termeni regenți

verb sau locuțiune verbală
După ce că a întârziat,1/ s-a și așezat în ultima bancă.2/
Pe lângă că desenează,1/ mai practică și un sport.2/
După ce că mi-a vorbit urât,1/ mi-a vorbit și în bășcălie.2/
Lasă că nu a mai venit,1/ însă nici nu a anunțat.2/

interjecție
Na încă o prăjitură,1/ după ce că ai mai mâncat una.2/

adjectiv
După ce că e obraznic,1/ mai este și arogant.2/
Pe lângă că este frumoasă,1/ este și deșteaptă.2/

Exemple propoziții circumstanțiale cumulative în funcție de elemente relaționale

locuțiuni conjuncționale subordonatoare după ce că, după ce (=după ce că), în afară că, nu numai că, pe lângă că, plus că, las(ă) că, necum să

Pe lângă că e mic,1/ e și gras.2/
Lasă că întârzie,1/ dar nici nu anunță întârzierea.2/
După ce că plouă,1/ mai este și frig.2/
La munte ninge,1/ plus că mai și bate crivățul.2/
În afară că e înalt,1/ mai e și foarte slab.2/
Nu numai că e plin de gropi,1/ dar drumul e și lung.2/
Nici nu s-a trezit,1/ necum să fi mers la școală.2/
Nici nu-l cunoaște,1/ necum să-i fie prieten.2/

pronume relative sau adjective pronominale relative cine, ce, câți, câte, cel ce, cei ce, ceea ce, cele ce însoțite de prepozițiile pe lângă, peste, bașca, bez, decât sau locuțiuni prepoziționale în afară de, dincolo de

A rezolvat și alte exerciții,1/ pe lângă ceea ce a avut ca temă.1/
A mai cumpărat niște cărți,1/ pe lângă ce a împrumutat de la bibliotecă.2/
A mai venit un grup,1/ bașca cine era deja acolo.2/
În afară de cine au fost invitați,1/ au mai venit și alții neinvitați.2/
Pe lângă câți sosesc astăzi,1/ mai sosesc alții și mâine.2/
Am mai citit ceva,1/ decât ce ți-am zis ieri.2/
Am mai aflat și altceva1/ decât aflasem ieri.2/ (decât adverb)

adverbe relative
A mai venit și pe la noi,1/ afară de unde avea treabă.2/
În afară de unde a fost trimis de mine,1/ a mai fost trimis și  în altă parte.2/