Această pagină conține exemple de propoziții circumstanțiale de loc. Pentru partea de teorie, vezi propoziția circumstanțială de loc.

Exemple propoziții circumstanțiale de loc în funcție de termeni regenți

verb sau locuțiune verbală
A plecat devreme1/ unde l-ai trimis aseară.2/ (unde a plecat?)
Oprește mașina1unde zice polițistul.2/ (unde oprește?)
Urcăm pe munte1/ până unde ne țin picioarele.2/ (până unde urcăm?)
Mă uitam uimit1/ spre ce se vedea în înălțimi.2/ (încotro mă uitam?)
Unde crește iarba,1/  crește și buruiana.2/ (unde crește?)
Furtuna face pagube1pe unde trece.2/  (unde face pagube?)
A luat-o la sănătoasa1/ încotro a văzut cu ochii.2/ (încotro a luat-o la sănătoasa?)
Și-a aruncat ochii1/ pe unde a semănat porumb.2/ (pe unde și-a aruncat ochii?)

interjecție
Hai1/ unde crezi de cuviință.2/ (hai unde?)
Cirip-cirip!1/unde era codrul mai des.2/ (cirip-cirip unde?)
Pisica țuști!1/ de unde păzea șoarecele.2/

adverb
Aici1/ unde a crescut copacul,2/ a fost casa mea.1/ (aici unde?)
M-am reîntors acolo1/ de unde venisem.2/ ( acolo de unde?)

Exemple propoziții circumstanțiale de loc în funcție de elemente relaționale

pronume relative sau adjective pronominale relative (care, cine, ce, cât, cui)
Am fost1/ la câți m-au invitat.2/ (unde am fost?)
M-am îndreptat1/ spre cine mi-a făcut semn.2/ (unde m-am îndreptat?)
M-am întors1/ de la cine m-a chemat.2/ (de unde m-am întors?)
Eu stau1/ pe ce loc doresc.2/ (unde stau?)
M-am stabilit1/ în care țară mi-a făcut plăcere.2/ (unde m-am stabilit?)
M-am îndreptat1/ spre care coleg m-a strigat.2/ (unde m-am îndreptat?)
M-am oprit1în câte locuri am dorit.2/ (unde m-am oprit?)

pronume nehotărâte sau adjective pronominale nehotărâte (oricine, oricare, orice, oricât)
În excursie dorm1/ pe orice se nimerește.2/ (unde dorm?)
Plecăm1/ spre oricare punct cardinal vrem.2/ (unde plecăm?)
Ne așezam1/ pe orice loc rămas liber.2/ (unde ne așezăm?)

adverbe relative cu sau fără prepoziție (unde, încotro, dincotro, oriîncotro, oriunde, orișiunde, cât)
Am fost1/ pe unde ai fost și tu.2/ (pe unde am fost?)
Îți voi scrie1/ de oriunde aș fi.2/ (de unde voi scrie?)
Oriîncotro m-aș duce,1/ mă gândesc la tine.2/ (unde mă gândesc?)
I-am rugat1/ să se intoarcă2/ de unde au plecat.3/ (unde să se întoarcă?)

Închide meniul