Exemple propoziții circumstanțiale de mod

Această pagină conține exemple de propoziții circumstanțiale de mod. Pentru partea de teorie, vezi propoziția circumstanțială de mod.

Exemple propoziții circumstanțiale de mod în funcție de termeni regenți

verb sau locuțiune verbală
A fost evaluat1/ după cum a răspuns.2/
Cu cât dormea,1/ cu atât ar mai fi dormit.2/
Ai venit1/ fără să știi detaliile.2/
Alerga1/ de parcă îl fugăreau câinii.2/
A rupt-o la fugă1/ după cum i se năzărise.2/
Câinele îi dă ocol1/ ca și cum l-ar cunoaște.2/
O luă la sănătoasa1/ cât îl ținură picioarele.2/
Copilul se dă de-a berbeleacul1/ precum fac și ceilalți copii.2/

adjectiv
El este mai deștept1/ decât am bănuit.2/
Mi-e dragă1/ cum nu-mi este nimeni în lume.2/
El este talentat1/ precum mi s-a spus.2/

adverb
Au venit mai repede1/ decât au zis.2/
Au stat aprope1/ precum au promis.2/
Ei sunt harnici1/ cât trebuie.2/
Să-l faci bine1/ cum m-ai făcut și pe mine.2/

interjecție
Hai1/ după cum crezi de cuviință.2/

Exemple propoziții circumstanțiale de mod în funcție de elemente relaționale

adverbe relative (cum, precum, cât, ce (=cum) ); pot fi precedate de prepoziții
Elevul rezolvă exercițiul1/ precum învățase la școală.2/
Bebelușul plânge1/ cât îl țin plămânii.2/
De buni1/ ce sunt2/ au fost luați de proști.1/
Precum au trăit1/, așa au și murit.2/
Muncesc1/ cât muncesc zece.2/
Cântă la chitară1/ cum cântă cei mai mari artiști.2/

adverbe nehotărâte (oricum, orișicum, oricât, orișicât)
Rămâi1/ orișicât dorești.2/
Oricât ai nevoie,1/ atâta îți dau.2/

conjuncții subordonatoare (decât, parcă)
E mul mai cald1/ decât am crezut.2/
M-a privit1/ parcă eram extraterestru.2/
Nu-i oferi mai mult1/ decât are nevoie.2/

locuțiuni conjuncționale subordonatoare (după cum, așa cum, așa precum, astfel cum, fără sa, fără ca să, după cât, atât cât, cu cât, din cât, pe cât; de cum (=decât), decât să, după cum, așa cum, față de cum, întocmai cum, față de cât; ca și cum, ca și când, de parcă, cu chip să, sub motiv că, sub pretext că, pe măsură ce)
Casa e mai curatăv1/ de cum o știu eu.2/
Pe cât este de înțelegător,1/ pe atât este luat de prost.2/
După cum e profesorul,1/ așa e și elevul.2/
Cu cât plouă mai mult,1/ cu atât albia râului se umflă.2/
Voi face1/ așa cum am decis.2/
Ea este mai înaltă1/ de cum o știam.2/
Înțelegi detalii1/ pe măsură ce citești tot textul.2/
Copilu face1/ întocmai cum a văzut la părinți.2/