Exemple propoziții circumstanțiale de relație

Această pagină conține exemple de propoziții circumstanțiale de relație. Pentru partea de teorie, vezi propoziția circumstanțială de relație.

Exemple propoziții circumstanțiale de relație în funcție de termeni regenți

verb sau locuțiune verbală
În ceea ce mă privește,2/ nu am adăugat nimic.2/
Neavând ceva de adăugat1/ în ceea ce privește cazul, 2/ martorul a părăsit sala.3/
S-a făcut remarcat1/ în ceea ce privește fizica atomică.2/
Pentru cine stă1/ timpul se scurge greu.2/
Referitor la ce ai făcut1/ am să mai chibzuiesc.2/

adjectiv
Exemplul poate fi util1/ în ce ne interesează.2/
Este o lucrare bună1/ în ceea ce privește originalitatea.2/
Ea a scris o lucrare deosebită1/ și în ceea ce privește argumentarea.2/
Mama este blândă1/ în ce privește comportamentul copilului.2/
E ceva special1/ în ceea ce ne privește.2/

adverb
E dificil pentru mine1/ în ceea ce privește memorarea.2/
În ceea ce mă privește1/ este bine2/ să fiu mai calm.3/

Exemple propoziții circumstanțiale de relație în funcție de elemente relaționale

pronume relative care, cine, ce, cel ce, ceea ce, cei ce, cele ce însoțite de prepozițiile în, la, pentru sau locuțiunile conjuncționale cât despre, cât pentru, cât privește, cu privire la, din partea, în legătura cu, în privința, referitor la, relativ la

Asta e potrivită1/ la ce dorește el.2/
Pentru cine a învățat,1/ acest exercițiu nu este greu de rezolvat.2/
S-a evidențiat1/ în ce ține de lingvistică.2/
Pentru care nu e din localitate,1/ muzeu este în centru orașului.2/
În ceea ce privește gramatica,1/ lucrarea lui lasă de dorit.2/
În legătură cu cei ce au absentat,1/ nu avem prea multe informații.2/
Cât privește ce-a zis1/ ne-am lămurit deja.2/
Referitor la ce s-a propus ieri,1/ discutăm chiar acum.1/

pronume nehotărâte oricare, oricine, orice însoțite de însoțite de prepozițiile în, la, pentru sau locuțiunile conjuncționale cât despre, cât pentru, cât privește, cu privire la, din partea, în legătura cu, în privința, referitor la, relativ la și pronumele nehotărât câte însoțit de prepozițiile din, după, pe

Pentru oricine e atent,1/ rezolvarea exercițiului nu ridică probleme.2/
Pentru oricare intră în magazin,1/ biroul de informații este pe dreapta.2/
E forte clar1/ după câte văd.2/
Relativ la oricare întârzia,1/ apăreau discuții nesfârșite.2/
Pentru oricine călătorește,1/ harta este indispensabilă.2/

adverbul relativ cât însoțit de prepozițiile în, întru, cu
Greșește1/ cu cât o ceartă.2/
Cât privește finalul cărții,1/ nu știu nimica.2/

conjuncții subordonatoare că, dacă, de, să, ca să
Să probăm haina1/ dacă este bună.2/
Că a greșit,1/ a greșit.2/