Această pagină conține exemple de propoziții circumstanțiale opoziționale. Pentru partea de teorie, vezi propoziția circumstanțială opozițională.

Exemple propoziții circumstanțiale opoziționale în funcție de termeni regenți

verb sau locuțiune verbală
A rupt-o la fugă,1/ în loc să mai zăbovească.2/
În loc să fie vesel,1/ se plânge tot timpul.2/
Dacă ieri a plouat,1/ azi a ieșit soarele.2/

interjecție
Hai la școală,1/ decât sa stai în pat.2/
Hai mai bine afară,1/ decât să stai în casă.2/

adjectiv
În timp ce tu ești rău,2/ el a devenit mai bun.2/
În loc să fie premiant,1/ a rămas mediocru.2/

Exemple propoziții circumstanțiale opoziționale în funcție de elemente relaționale

conjuncții subordonatoare dacă, ca să, unde (= dacă), când (=în timp ce, pe câtă vreme)

Dacă atunci am știut,1/ acum nu mai știu.2/
Unde până mai ieri vedeai animale în păduri,1/ astăzi nu mai vezi.2/
Plec de zgomotul de acasă,1/ ca să dau aici peste altă hărmălaie.2/
Toți se feresc de câini,1/ când lui nici nu-i pasă.2/

locuțiuni conjuncționale subordonatoare în loc să, fără ca să, decât să (= în loc să), în timp ce, în vreme ce (= pe câtă vreme), pe câtă vreme, pe când (= pe câtă vreme), de unde (= dacă), câtă vreme, pentru ca să

În loc să dormi,1/ fă ceva.2/
În timp ce gramatica îmi place,1/ matematica mă stresează.2/
Pot începe compunerea,1/ fără ca să o termin acum.2/
De unde până nu demult era harnic,1/ acum este leneș.2/
Am rezolvat bine prima parte,1/ pentru ca să greșesc la final.2/
Aici e foarte cald,1/ pe când acolo e foarte frig.2/

pronume relative cine, ce, câți, câte, cel ce, cei ce, ceea ce, cele ce sau adjective relative + adverbul decât sau locuțiunea prepozițională în loc de

A plecat altul1/ în loc de cine a fost anunțat.2/
În loc de câți veneau altădată,1/ acum au venit puțini.2/
A fost trimis altul1/ în locul cui voiam noi.2/
În loc de ce au decis,1/ caută altceva.2/

Închide meniul