Această pagină conține exemple de propoziții completive de agent. Pentru partea de teorie, vezi propoziția completivă de agent.

Exemple propoziții completive de agent în funcție de termeni regenți

verb la diateza pasivă – mod personal
Elevul a fost certat1/ de cine stătea la poarta școlii.2/ (de cine a fost certat?)
Roadele pământului sunt culese1/ de cei ce îl lucrează.2/ (de cine sunt culese?)
Ce doriți1/ va fi construit2/ de către cei ce vor urma.3/ (de către cine va fi construit?)
Talentul autorului poeziei a fost lăudat2/ de oricine a citit versurile.2/ (de către cine a fost lăudat?)
Hotărârea a fost luată1/ de către cel ce era la conducerea statului.2/ (de către cine a fost luată?)
Copacul a fost doborât1/ de ce părea a fi tornadă.2/ (de ce a fost doborât?)

verb la diateza pasivă – mod nepersonal (participiu sau supin)
Nefiind acceptată1/ de cine putea hotărî2/ recomandarea a fost respinsă.3/ (de către cine a fost respinsă?)
Fiind îndrumat1/ de către cine trebuia,2/ am ajuns la cabana.3/ (fiind îndrumat de către cine? )
Fiind ajutați1/ de cine se pricepe2/ putem reuși3/. (de cine fiind ajutați?)
Recunoscut1/ de cine era la poartă2/ am putut intra fără bilet.1/ (de către cine recunoscut?)
Vezi observațiile făcute1/ de către cel ce a corectat testul.2/ (de către cine făcute?)
Cartea este ușor de citit1/ de oricine are patru clase.2/ (de cine ușor de citit?)
E ușor de văzut1/ numai de cine e inițiat.2/ (de cine e ușor de văzut?)
Acesta era un lucru ușor de făcut1/ de oricine își cunoaște meseria.2/ (de cine ușor de făcut?)

verb pasiv reflexiv
Recolta se strânge1/ de către cine a semănat-o.2/ (de către cine se strânge?)
Orice plângere se analizează1/ de cine este autorizat.2/ (de cine se analizează?)
Se vede1/ de oricine dorește2/ că nu e nimic greșit.3/ (de către cine se vede?)
Câmpurile se fac1/ de cei ce conduc tractoarele.2/ (de cine se fac?)

adjectiv derivat cu sufixul – bil
Problema este inatacabilă1/ de către cine nu se pricepe.2/ (de către cine inatacabilă?)

Exemple propoziții completive de agent în funcție de elemente relaționale

pronume relative (care, cine, ce + prepoziția de sau de către)
Vei fi anunțat1/ de cel ce va ajunge primul.2/ (de cine va fi anunțat?)
Hainele i-au fost admirate1/ de câte au văzut-o îmbrăcată.2/ (de cine au fost admirate?)
Meciul a fost câștigat1/ de către cine a fost mai bun.2/ (de către cine a fost câștigat?)
Va fi aplaudată1/ de câți vor fi în sală.2/ (de cine ava fi aplaudată?)
Faptele au fost confirmate1/ de ce a urmat.2/ (de ce au fost confirmate?)
A fost iubit1/ de către cine a rămas lângă el.2/ (de către cine a fost iubit?)

pronume nehotărâte (oricine, oricare + prepoziția de sau de către)
A fost lăudat1/ de oricine s-a aflat în sală.2/ (de cine a fost lăudat?)
Testul poate fi luat1/ de oricare învață.2/ (de cine poate fi luat?)
Vei fi ajutata1/ de oricine va vrea.1/ (de cine vei fi ajutat?)
Cărările sunt făcute1/ de către oricine umblă prin pădure.2/ (de către cine sunt făcute?)

Închide meniul