Dicționarul gramaticii limbii române cuprinde toate noțiunile gramaticale, pe scurt, care pot fi întâlnite în timpul studiului gramaticii limbii române.


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z


Parantezele –

Părți de vorbire flexibile –

Părți de vorbire neflexibile –

Plural –

Pluralia tantum – substantivele care au forme doar pentru numărul plural;  vezi Substantive defective de număr

Predicatul –

Predicatul nominal –

Predicatul verbal –

Prepoziția –

Proclitic –

Pronume personal –

Pronumele –

Pronumele de întărire –

Pronumele demonstrativ –

Pronumele interogativ –

Pronumele negativ –

Pronumele nehotărât –

Pronumele personal –

Pronumele personal de politețe –

Pronumele posesiv –

Pronumele reflexiv –

Pronumele relativ –

Propoziția afirmativă –

Propoziția analizabilă –

Propoziția atributivă –

Propoziția bimembră –

Propoziția brahilogică – vezi Propoziția incompletă

Propoziția circumstanțială –

Propoziția completă –

Propoziția completivă –

Propoziția dependentă –

Propoziția dezvoltată –

Propoziția enunțiativă –

Propoziția incompletă –  sau brahilogică

Propoziția independentă –

Propoziția interogativă –

Propoziția monomembră –

Propoziția neanalizabilă –

Propoziția negativă –

Propoziția predicativă –

Propoziția principală –

Propoziția regentă –

Propoziția secundară –

Propoziția simplă –

Propoziția subiectivă –

Propoziția subordonată –

Punctele de suspensie –

Punctuație – o parte componentă a scrierii și totodată o ramură a gramaticii, formată dintr-un sistem de semne grafice convenționale. Rolul punctuației este să ajute la transpunerea corectă în scris a ideilor, sentimentelor și atitudinilor vorbitorului, astfel încât să fie asigurată receptarea corespunzătoare a textului rezultat. (pentru detalii → punctuația)

Punctul –

Punctul și virgula –

Închide meniul