Dicționarul gramaticii limbii române cuprinde toate noțiunile gramaticale, pe scurt, care pot fi întâlnite în timpul studiului gramaticii limbii române.


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z


Valoarea stilistică –

Valoarea gramaticală –

Verbe copulative și auxiliare –

Verbe personale și impersonale –

Verbe predicative și nepredicative –

Verbe tranzitive și intranzitive –

Verbul –

Virgula –

Viitorul –

Viitorul anterior –

Viitorul pentru limba vorbită – vezi Viitorul popular

Viitorul popular – Pentru limba vorbită, viitorul poate fi format în trei feluri: „o“ invariabil și conjunctivul verbului conjugat, verbul a avea la indicativ prezent și conjunctivul verbului de conjugat, forme particulare ale verbului a vrea și infinitivul verbului conjugat. detalii viitorul popular

Închide meniul