Morfologia este partea gramaticii care studiază cuvântul ca unitate gramaticală, adică sub aspectul formei, al modificărilor flexionare, în cazul cuvintelor variabile și al conținutului, al valorilor gramaticale exprimate prin diversele forme.

Clase morfologice

Există 10 clase morfologice: substantivul, adjectivul, pronumele, articolul, numeralul, verbul, adverbul, prepoziția, conjuncția și interjecția.

Unitățile fundamentale ale morfologiei sunt părțile de vorbire. După posibilitatea de a-și schimba forma în vorbire, unitățile se împart în: părți de vorbire flexibile și părți de vorbire neflexibile. Cele flexibile își modifică forma, iar cele neflexibile nu-și modifică forma. Modificările formei parților de vorbire flexibile sunt determinate de categoriile gramaticale specifice fiecărei părți de vorbire.

Închide meniul