Numeralul este o parte de vorbire flexibilă care exprimă un număr (unu, doi, trei), numărul obiectelor (trei copii, câte zece pagini, amândouă cărțile), ordinea obiectelor (al doilea, al treilea). În cele mai multe cazuri, numeralul determină un substantiv și stă înaintea substantivului determinat.

Clasificarea numeralelor

Numeralele se împart în două categorii: cardinale – exprimă un număr abstract sau numărul obiectelor (unu, doi, trei) și ordinale – exprimă ordinea numerică a obiectelor într-o înșiruire (întâiul, al doilea, al treilea).

Numeralele cardinale se împart în: numerale cardinale propriu-zise (unu, doi, patruzeci), numerale colective(amândoi, tustrei, tuspatru), numerale multiplicative (îndoit, întreit, dublu), numerale distributive (câte unul, câte doi), numerale adverbiale (o dată, de două ori), numerale fracționare (jumătate, sfert).

Valorile numeralului

valoare substantivală, valoare adjectivală, valoare adverbială

Funcțiile sintactice ale numeralului

subiect, nume predicativ, atribut substantival, atribut prepozițional, atribut adjectival, complement direct, complement indirect, complement de agent, complement circumstanțial de timp, complement circumstanțial de mod, complement circumstanțial de loc

Schimbarea valorii gramaticale a numeralului

substantiv, adverb, interjecție, adjectiv

Închide meniul