Numeralul cardinal exprimă un număr, fără a face referire la obiecte sau la numărul obiectelor. Denumirea „numeral cardinal“ își are originea în termenul „cardinalis“, un adjectiv latin, care poate fi tradus prin „principal“. Practic, numeralele cardinale sunt numeralele de bază de la care se formează celelalte numerale.

Numeralul cardinal propriu-zis

Numeralul cardinal propriu-zis exprimă un număr abstract sau numărul strict al obiectelor. După structură, numeralele cardinale propriu-zise se împart în: simple șxi compuse.

Numeralul cardinal propriu-zis simplu

Această categorie este formată din numeralele: unu, doi, trei ..., zece, sută, mie, milion, miliard.

Numeralul cardinal propriu-zis compus

Din această categorie fac parte numeralele: unsprezece, doisprezece ..., douăzeci, douăzeci și unu ..., treizeci și unu ..., nouăzeci și nouă ...

Formarea numeralelor cardinale propriu-zise compuse
numeralele unsprezece – douăzeci* numeralele care exprimă zecile** numeralele douăzeci – nouăzeci și nouă
numeral+spre+numeral numeral + pluralul numeralului zece numeral+numeral+și+numeral
unsprezece doisprezece treisprezece paisprezece cincisprezece șaisprezece șaptesprezece optsprezece nouăsprezece douăzeci treizeci patruzeci cincizeci șaizeci șaptezeci optzeci nouăzeci douăzeci și unu treizeci și doi patruzeci și trei cincizeci și patru șaizeci și cinci șaptezeci și șase optzeci și șapte nouzeci și opt nouăzeci și nouă
* numeralele se scriu într-un cuvânt; se pronunţă exact așa cum sunt scrise
** numeralele se scriu într-un cuvânt

Numeralul colectiv

Numeralul colectiv arată însoţirea a două sau mai multe obiecte. Cele mai folosite forme de numeral colectiv sunt: amândoi, amândouă, ambii, ambele, tustrei, tustrele, tuspatru, tuscinci, câteșitrei, câteșitrele, câteșipatru, toţi trei, toate trei, toţi patru, toate patru. Primele patru numerale își schimbă forma la genitiv și dativ astfel: amânduror, amândurora, ambilor, ambelor.

Numeralul multiplicativ

Numeralele multiplicative arată proporţia în care crește o anumită cantitate. (dublu, îndoit, întreit, înzecit, însutit, înmiit).

Numeralul distributiv

Numeralele distributive indică gruparea și repartizarea numerică a obiectelor (câte unul, câte doi, câte trei, câte zece) sau o aproximaţie numerică (câte zece-douăzeci).

Numeralul adverbial

Numeralele adverbiale, numite și de repetiţie indică de câte ori se repetă o acţiune (o dată, de două ori, de cinci ori). ! Numeralul o dată nu trebuie confundat cu adverbul odată, care înseamnă cândva, odinoară.

Numeralul fracţionar

Numeralele fracţionare se comportă ca substantivele și exprimă o parte dintr-un întreg (jumătate, doime, un sfert).

Închide meniul