Numeralul ordinal exprimă locul sau ordinea numerică a obiectelor sau acțiunilor într-o înșiruire (primul, prima, întâiul, întâia, cel dintâi, cea dintâi, al doilea, a doua, al treilea, a treia … ultimul, ultima) ! Numeralul ordinal întâi își păstrează forma și când se află după un substantiv la feminin (anul întâi, clasa întâi).

Numeralul ordinal poate avea valoare adjectivală sau substantivală. Când are valoare adjectivală, numeralul ordinal însoțește un substantiv și arată ordinea obiectul denumit de substantiv. Atunci când nu însoțește un substantiv, numeralul ordinal are valoare substantivală.

  • Mașina a doua este mai mare. (a doua – numeral ordinal cu valoare adjectivală)
  • A doua este mai mare. (a doua – numeral ordinal cu valoare substantivală)

Numeralul ordinal cu valoare adjectivală se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul pe care îl determină. Acordul poate fi făcut prin schimbarea formei numeralului sau prin adăugarea articolelor cel, cea.

  • Prima mașină este roșie.
  • Primelor mașini le-a explodat un cauciuc.
  • Cea dintâi mașină a fost roșie.
  • Celor dintâi mașini le-a explodat un cauciuc.
Închide meniul