Numeralul cardinal propriu-zis

Valoare substantivală

  • subiect: Doi au venit mai târziu.
  • nume predicativ în acuzativ: Banii sunt pentru doi.
  • nume predicativ în cazul genitiv: Mașina este a celui de-al doilea.
  • atribut în cazul genitiv: Intuițiile celor doi sunt remarcabile.

Numeralul colectiv

Numeralul multiplicativ

Numeralul distributiv

Numeralul adverbial

Numeralul fracționar

Închide meniul