Funcțiile sintactice ale pronumelui în cazul nominativ

 • subiect
 • nume predicativ
 • atribut apozițional

Funcțiile sintactice ale pronumelui în cazul acuzativ

 • complement direct
 • complement indirect
 • complement de agent
 • complement circumstanțial de loc
 • complement circumstanțial de timp
 • complement circumstanțial de mod
 • complement circumstanțial de cauză
 • nume predicativ
 • atribut prepozițional

Funcțiile sintactice ale pronumelui în cazul genitiv

 • atribut genitival
 • atribut prepozițional
 • nume predicativ
 • complement indirect
 • complement circumstanțial de cauză
 • complement circumstanțial de timp
 • complement circumstanțial de loc

Funcțiile sintactice ale pronumelui în cazul dativ

 • complement indirect
 • nume predicativ
 • atribut pronominal
 • complement circumstanțial de loc
 • complement circumstanțial de timp
Închide meniul