Pronumele demonstrativ

Pronumele demonstrativ este un pronume fără forme personale care înlocuiește un substantiv și arată apropierea, depărtarea sau identitatea obiectului cu sine însuși sau cu alt obiect.

Aceștia sunt părinții mei.
Acelea sunt de la bibliotecă.
Aceleași sunt cumpărate de mine.

Clasificarea pronumelui demonstrativ

În funcție de indicațiile pe care le oferă despre obiect, pronumele demonstrative se împart în:

pronume demonstrativ de apropiere: acesta, aceasta; cestălalt, ceastălaltă
pronume demonstrativ de depărtare: acela, aceea; celălalt, cealaltă
pronume demonstrativ de identitate: același, aceeași

După alcătuire, pronumele demonstrative se împart în:

simple: acesta, acela (forme populare nerecomandate ăsta, ăla)
compuse: cestalalt, celălalt, același

Pronumele demonstrativ de apropiere
caz masculin feminin
singular plural singular plural
N – Ac. acesta aceștia aceasta acestea
G – D acestuia acestora acesteia acestora

Pronume demonstrativ de diferențiere de apropiere

Prin pronumele demonstrativ compus cestălalt, ceastălaltă, format din pronumele demonstrativ de apropiere și adjectivul pronominal nehotărât alt, altă, este arătată atât apropierea obiectului, cât și diferențierea de alt obiect.

Nu-l prefer pe acesta, ci pe cestălalt. (pe cestălalt – pronume demonstrativ de apropiere și de diferențiere)

caz masculin feminin
singular plural singular plural
N – Ac. cestălalt ceștilalți ceastălaltă cestelalte
G – D cestuilalt cestorlalți cesteilalte cestorlalte
Pronumele demonstrativ de depărtare
caz masculin feminin
singular plural singular plural
N – Ac. acela aceia aceea acelea
G – D aceluia acelora aceleia acelora

Pronume demonstrativ de diferențiere de depărtare

Prin pronumele demonstrativ compus celălalt , cealaltă , format din pronumele demonstrativ de depărtare și adjectivul pronominal nehotărât alt, altă, este arătată atât depărtarea obiectului, cât și diferențierea de alt obiect.

Nu-l doresc pe acela, ci pe celălalt. (pe celălalt – pronume demonstrativ de depărtare și de diferențiere)

caz masculin feminin
singular plural singular plural
N – Ac. celălalt ceilalți cealaltă celelalte
G – D celuilalt celorlalți celeilalte celorlalte
Pronumele demonstrativ de identitate
caz masculin feminin
singular plural singular plural
N – Ac. același aceiași aceeași aceleași
G – D aceluiași acelorași aceleiași acelorași

Funcțiile sintactice ale pronumelui demonstrativ

subiect
Aceea mi-e vecină. (cine e vecină? aceea)

nume predicativ
Colegii mei sunt aceștia. (cine sunt colegii? aceștia)

atribut pronominal prepozițional
Cartea de la acesta mi-a fost de ajutor. (care carte? de la acesta)

atribut pronominal apozițional
Copiii, ceilalți, sunt în clasă cu mine. (care? ceilalți)

complement direct
Pe aceasta am cunoscut-o la școală. (pe cine? pe aceasta)

complement indirect
Acestora le place compunerea mea. (cui place? acestora)

complement de agent
A fost văzut de ceilalți. (de cine a fost văzut? de ceilalți)

complement circumstanțial de loc
Cartea pune-o lângă celelalte. (unde să o pui? lângă celelalte)

complement circumstanțial de mod
Scrieți ca aceștia. (cum scrieți? ca aceștia)

complement circumstanțial de timp
Ar fi bine să veniți odată cu ceilalți. (când să veniți? odată cu ceilalți)

complement circumstanțial de cauză
Din cauza celorlalți s-a întâmplat. (din cauza cui? din cauza celorlalți)

complement circumstanțial de scop
Are un test și se pregătește în vederea acestuia<c/ode>. (în vederea cui? în vederea acestuia)

complement circumstanțial condițional
În locul acesteia, aș fi plecat la mare. (cu ce condiție aș fi plecat? în locul acesteia)

complement circumstanțial concesiv
În pofida celorlalți, eu nu am chiulit. (în ciuda cărui fapt? în pofida celorlalți)

complement circumstanțial instrumental
A câștigat concursul, datorită acestora. (datorită cui? datorită acestora)

complement circumstanțial de sociativ
Merg la școală împreună cu celelalte. (împreună cu cine? împreună cu celelalte)

complement circumstanțial de relație
În privința acesteia, nu am stabilit nimic. (în ce privință? în privința acesteia)

complement circumstanțial opozițional
În locul aceleia, a fost ea. (în locul cui? în locul aceleia)

complement circumstanțial de excepție
În afara acesteia, nu a lipsit nimeni. (în afara cui? în afara acesteia)

complement circumstanțial cumulativ
Pe lângă acestea, a cumpărat și creioane. (pe lângă ce? pe lângă acestea)

Adjectivul pronominal demonstrativ

Adjectivul pronominal demonstrativ este rezultat prin schimbarea valorii gramaticale a pronumelui demonstrativ. Pronumele demonstrativ nu mai înlocuiește substantivul ci-l determină și se acordă în gen, număr și caz cu acesta.

Mașina aceasta este roșie. (aceasta – adjectiv pronominal demonstrativ, determină substantivul „mașina” și se acordă cu acest substantiv)
! Mașina acestora este roșie. (acestora – pronume demonstrativ, înlocuiește un substantiv, de exemplu „părinților”, nu se acordă cu substantivul mașina)

Cu excepția adjectivului demonstrativ de identitate (același, aceeași) , care se așază înaintea substantivului determinat (același copil, aceeași fată), toate celelalte adjective demonstrative pot sta și înaintea substantivului și după acesta.

Același copil a venit și astăzi.
Celălalt copil a venit și astăzi.
Copilul celălalt a venit și astăzi.

Adjectivele demonstrative rezultate din pronumele acesta și acela au forme identice cu ale pronumelui dacă stau după substantiv. Când sunt așezate înaintea substantivului, formele suferă schimbări.

casa aceasta > aceasta casă; omul acesta > acest om
casa aceea > acea casă; omul acela > acel om

Funcția sintactică a adjectivului pronominal demonstrativ

Funcția sintactică a adjectivului pronominal demonstrativ este de atribut adjectival.

Elevul acesta este colegul meu. (care elev? acesta)

Formele simplificate ale pronumelui și adjectivului demonstrativ “acela”

Există și forme simplificate de pronume și adjectiv demonstrativ rezultate prin eliminarea vocalei finale sau inițiale. acela > cela > cel

Acela de acolo este fratele meu. (pronume demonstrativ)
Cela de acolo este fratele meu. (pronume demonstrativ)
Cel de acolo este fratele meu. (pronume demonstrativ)
Cel copil este fratele meu. (adjectiv pronominal demonstrativ)

caz masculin feminin
singular plural singular plural
N – Ac. cela ceia ceea celea
G – D celuia celora celeia celora
caz masculin feminin
singular plural singular plural
N – Ac. cel cei cea cele
G – D celui celor celei celor
Închide meniul