Pronumele personal de politețe este folosit în locul numelor persoanelor, pentru a exprima respectul față de acele persoane și are forme doar pentru persoanele a II-a și a III-a. Formele pronumelui de politețe sunt alcătuite din substantivul domnia – cu anumite modificări fonetice și adjectivele posesive ta, talesa, salevoastră, lui, ei, lor.

Formele pronumelui personal de politețe

Mai jos sunt prezentate formele pronumelui de politețe, iar în paranteză sunt menționate prescurtările folosite pentru respectivele forme.

persoană caz singular plural
pers. a II-a N. Ac. V. dumneata (d-ta) dumneavoastră
(d-voastră, dvs., dv.)
D. G. dumitale (d-tale)
pers. a III-a N. Ac. dumneasa (d-sa)
D. G. dumisale (d-sale)
N. Ac. D. G. dumnealui (d-lui)
(masculin)
dumneaei (d-ei)
(feminin)
dumnealor (d-lor)

Ca regionalisme, provenite din dumneata, dumitale, se folosesc ca pronume de politețe și următoarele variante mata, matale. Ultimele două forme cunosc și variantele diminutivale mătăluță, mătălică sau tăluță, tălică.

Pronumele dumneavoastră, datorită componentului voastră, exprimă în general un plural, dar ca o formă în plus de politețe poate avea și înțeles de singular. Înțelesul de plural sau singular poate fi dedus din context, în funcție de cui se adresează vorbitorul sau, dacă există, de substantivul la vocativ care de multe ori însoțește pronumele dumneavoastră. (Concetățenii mei, dumneavoastră sunteți cei care m-ați sprijinit!)

Locuțiunile pronominale

Pronumele personal de politețe poate intra în alcătuirea locuțiunilor și formează locuțiuni pronominale de genul: Domnia ta, Domniei tale, Domnia sa, Domniei sale etc. sau altele de forma: Măria ta, Măria sa, Maria voastră, Înălțimea ta, Înălțimea sa, Înălțimea voastră, Luminăția ta, Luminăția sa, Luminăția voastră, Excelența sa, Excelența voastră etc.

Locuțiunile pronominale pot avea funcțiile sintactice pe care le au orice pronume personal.

Exprimarea politeții în limba română

În privința politeții, limba română cunoaște 3 grade de politețe:

  1. politețe zero exprimată prin formele pronumelui personal propriu-zis
  2. politețe minimă ‒ prin atragerea formele de plural ale pronumelor personale
  3. politețe maximă ‒ exprimată prin pronume personal de politețe
Persoana zero politețe minim de politețe maxim de politețe
a II-a sg. tu dumneata
mata, matale
Dumneavoastră
a III-a sg. el /ea dânsul / dânsa dumnealui /dumneaei
a II-a pl. voi Dumneavoastră
a III-a pl. ei /ele Dumnealor

Funcții sintactice ale pronumelui personal de politețe

subiect
Dumneata ești responsabil. (cine este? dumneata)

nume predicativ
Părinții mei sunt dumnealor. (cine sunt părinții? dumnealor)

atribut pronominal
Meritul dumnealui a fost recunoscut. (al cui merit? al dumnealui)

complement direct
Pe dumneavoastră vă cunosc. (pe cine cunosc? pe dumneavoastră)

complement indirect
Vă mulțumesc dumneavoastră. (cui mulțumesc? dumneavoastră)

complement de agent
Elevul chemat de dumnealui a venit. (de cine a fost chemat? de dumnealui)

complement circumstanțial de timp
A ajuns acolo înaintea dumneaei. (când a ajuns? înaintea dumneaei)

complement circumstanțial de mod
El este înalt cât dumneata. (cât este? cât dumneata)

complement circumstanțial de cauză
Accidentul a avut loc datorită dumnealui. (datorită cui? datorită dumnealui)

complement circumstanțial de loc
Stătea în fața dumnealui. (unde stătea? în față dumnealui)

Închide meniul