Substantivul la cazul dativ

Substantivele la cazul dativ determină un verb – de cele mai multe ori, pot avea funcția sintactică de atribut substantival prepozițional, atribut apozițional, nume predicativ, complement indirect, complement circumstanțial de mod, complement circumstanțial de cauză și pot fi articulate sau nearticulate.

Mai jos, exemple cu cele mai întâlnite funcții sintactice. O lista extinsă de exemple găsiți la exemple de propoziții cu substantive la cazul dativ.

Întrebări pentru
cazul dativ
cui?

Forme articulate la cazul dativ

masculin sg / pl omului / oamenilor fratelui / fraților codrului / codrilor fiului / fiilor
neutru sg / pl dealului / dealurilor teatrului / teatrelor fluviului / fluviilor numelui / numelor
feminin sg / pl casei / caselor basmalei / basmalelor zilei / zilelor vulpii / vulpilor

Forme nearticulate la cazul dativ

masculin sg / pl (unui / unor) om / oameni frate / frați codru / codri fiu / fii
neutru sg / pl (unui / unor) deal / dealuri teatru / teatre fluviu / fluvii pai / paie
feminin sg / pl (unei / unor) case / case basmale / basmale zile / zile vulpi / vulpi

Funcții sintactice la cazul dativ

Complement indirect

 • întrebări specifice funcției sintactice: cui?
 • nu este însoțit de prepoziții
 • determină un verb, adjectiv, interjecție, adverb sau substantiv cu elipsa unui verb

I-am cerut Mariei cartea. (întrebare: Cui i-am cerut?)
Fratelui meu i-a fost rău la școală. (întrebare: Cui i-a fost rău?)
Lui Alexandru i-au fost furate lucrurile. (întrebare: Cui i-au fost furate?)

Atribut substantival

 • întrebări specifice funcției sintactice: cui?
 • nu este însoțit de prepoziții
 • determină substantive nearticulate, nume de persoane – grade de rudenie, atribuții sociale

Glorie eroilor neamului!

Atribut substantival prepozițional

 • întrebări specifice funcției sintactice: care? ce fel de?
 • poate fi însoțit de prepoziții: datorită, contrar, mulțumită, gratie, conform, asemenea, aidoma

Este o manifestare contrară normelor actuale.

Atribut apozițional

 • întrebări specifice funcției sintactice: care?
 • nu este însoțit de prepoziții
 • partea determinată este în cazul dativ

Îi voi fi mereu recunoscător profesorului de matematică, domnului Ionescu.

Nume predicativ

 • întrebări specifice funcției sintactice: cum este? cum sunt?
 • poate fi însoțit de prepoziții: asemenea, aidoma, conform
 • relație cu un verb copulativ

Situl este conform cerințelor impuse.

Complement circumstanțial de loc

 • întrebări specifice funcției sintactice: unde?
 • nu este însoțit de prepoziții
 • substantivul formează expresii; cazul mai este numit și dativ locativ

Stai locului! (întrebare: Unde (cui) să stai?)

Complement circumstanțial de mod

 • întrebări specifice funcției sintactice: cum? în ce fel? în ce mod? în ce chip?
 • poate fi însoțit de prepoziții: asemenea, aidoma, potrivit; fără prepoziții dacă determina adjective/adverbe (inferior, superior, posterior, anterior, ulterior)

Mihai se comportă asemenea fraților meu. (întrebare: Cum se comportă?)

Complement circumstanțial de cauză

 • întrebări specifice funcției sintactice: din ce cauză? din ce pricină?
 • însoțit de prepozițiile datorită, din cauza

Din cauza disensiunilor ne-am certat.

Pentru funcțiile sintactice de mai jos găsiți exemple la exemple de propoziții cu substantive la cazul dativ.

Complement circumstanțial concesiv

 • întrebări specifice funcției sintactice: în ciuda cărui fapt?
 • precedat de prepoziția contrar (din adverb)

Complement circumstanțial instrumenta

 • întrebări specifice funcției sintactice: datorită cui? grație cui? mulțumită cui?
 • însoțit de prepozițiile datorită, grație, mulțumită