Substantivele la cazul genitiv determină un substantiv – de cele mai multe ori, pot avea funcția sintactică de atribut substantival genitival, atribut substantival prepozițional, atribut substantival apozițional, nume predicativ, complement indirect, complement circumstanțial de timp, complement circumstanțial de loc, complement circumstanțial de mod, complement circumstanțial de scop și pot fi articulate sau nearticulate.

! Marca gramaticală a cazului genitiv este articolul posesiv, dar de multe ori acesta nu este exprimat înaintea substantivului. În aceste situații este cuprins în întrebarea prin care este identificat substantivul la genitiv.

Mingea băiatului este roșie. (întrebare: A cui minge?)

Întrebări pentru cazul genitiv

al cui? a cui? ai cui? ale cui?

Forme articulate la cazul genitiv

m sg omului fratelui codrului fiului
pl oamenilor fraților codrilor fiilor
n sg dealului teatrului fluviului numelui
pl dealurilor teatrelor fluviilor numelor
f sg casei basmalei zilei vulpii
pl caselor basmalelor zilelor vulpilor

Forme nearticulate la cazul genitiv

m sg unui om frate codru fiu
pl unor oameni frați codri fii
n sg unui deal teatru fluviu pai
pl unor dealuri teatre fluvii paie
f sg unei case basmale zile vulpi
pl unor case basmale zile vulpi

Funcții sintactice la cazul genitiv

Mai jos, exemple cu cele mai întâlnite funcții sintactice. O lista extinsă de exemple găsiți la exemple de propoziții cu substantive la cazul genitiv.

Atribut substantival genitival

 • întrebări specifice funcției sintactice: al cui? a cui? ai cui? ale cui?
 • nu este însoțit de prepoziții; însoțit sau nu de articol posesiv (genitival)

Aceste cărți sunt ale fraților mei. (întrebare: Ale cui sunt?)
Mașina Cristinei este frumoasă. (A cui mașină?)

Atribut substantival prepozițional

 • întrebări specifice funcției sintactice: care? ce fel de?
 • poate fi însoțit de prepoziții sau locuțiuni prepoziționale: împotriva, contra, înaintea, în fața, din fața, din preajma, din jurul, dinaintea

Hainele din mijlocul casei trebuie aruncate.

Atribut substantival apozițional

 • întrebări specifice funcției sintactice: care?
 • poate fi însoțit de prepoziții sau locuțiuni prepoziționale

Cartea fratelui meu, a lui Mihai, este ruptă. (întrebare: A cui este?)

Nume predicativ

 • întrebări specifice funcției sintactice: al cui este? a cui este? ai cui sunt? ale cui sunt? împotriva cui este? împotriva cui sunt? contra cui este? contra cui sunt?
 • poate fi însoțit de prepoziții: împotriva, contra; însoțit de articol posesiv (genitival)
 • relații cu verbe copulative

Cărțile sunt ale lui Mihai. (întrebare: Ale cui sunt?)

Complement indirect

 • întrebări specifice funcției sintactice: împotriva cui? contra cui? asupra cui?
 • poate fi însoțit de prepoziții: împotriva, contra, asupra

Ei au acționat contra legii.

Complement circumstanțial de timp

 • întrebări specifice funcției sintactice: când?
 • poate fi însoțit de prepoziții sau locuțiuni prepoziționale: înaintea, în cursul, în vremea, la mijlocul, pe timpul, în toiul, pe vremea, în urma, de-a lungul, la sfârșitul, la mijlocul, în preajma

În cursul dimineții mergem la munte.

Complement circumstanțial de loc

 • întrebări specifice funcției sintactice: unde? de unde? până unde? încotro?
 • poate fi însoțit de prepoziții sau locuțiuni prepoziționale: deasupra, pe deasupra, înaintea, înapoia, de-a curmezișul, din josul, în dosul, în fața, în spatele, în jurul, în inima

Mașina este parcată în fața casei.

Complement circumstanțial de mod

 • întrebări specifice funcției sintactice: cum? în ce fel? în ce mod? în ce chip?
 • poate fi însoțit de prepoziții sau locuțiuni prepoziționale: împotriva, contra, în baza, în lumina, în temeiul, pe măsura

Băiatul înota contra curentului râului.

Complement circumstanțial de scop

 • întrebări specifice funcției sintactice: cu ce scop? în ce scop?
 • poate fi însoțit de locuțiuni prepoziționale: în vederea, în scopul

Elevul se pregătește zilnic în vederea reușitei la examen.


Pentru funcțiile sintactice de mai jos găsiți exemple la exemple de propoziții cu substantive la cazul genitiv.

Complement circumstanțial de cauză

 • întrebări specifice funcției sintactice: din ce cauză? din ce pricină?
 • poate fi însoțit de locuțiuni prepoziționale: din cauza, din pricina

Complement circumstanțial condițional

 • întrebări specifice funcției sintactice: cu ce condiție?
 • poate fi însoțit de locuțiunea prepozițională în locul

Complement circumstanțial cumulativ

 • întrebări specifice funcției sintactice: în afara cui?
 • precedat de locuțiunea prepozițională în afara

Complement circumstanțial de excepție

 • întrebări specifice funcției sintactice: cu ce excepție?
 • precedat de locuțiunile prepoziționale: în afara, cu excepția

Complement circumstanțial de relație

 • întrebări specifice funcției sintactice: în ce privință? din ce punct de vedere?
 • precedat de prepoziții sau locuțiuni prepoziționale: asupra, din partea, din punctul de vedere, în privința, în problema, sub aspectul, sub raportul

Complement circumstanțial instrumental

 • întrebări specifice funcției sintactice: cu ajutorul cui? prin intermediul cui? prin mijlocirea cui?
 • precedat de locuțiuni prepoziționale: cu ajutorul, prin mijlocirea, prin intermediul

Complement circumstanțial opozițional

 • întrebări specifice funcției sintactice: în locul cui?
 • precedat de locuțiunea prepozițională în locul

Complement circumstanțial concesiv

 • întrebări specifice funcției sintactice: în ciuda cărui fapt?
 • însoțit de prepoziții și locuțiuni prepoziționale: împotriva, contra, în ciuda, în pofida, în contra
Închide meniul