Substantivul la cazul nominativ arată cine face acțiunea sau cine are însușirea exprimată de predicat. Poate avea funcția sintactică de subiect, nume predicativ, atribut apozițional şi poate fi articulat sau nearticulat.

Întrebări pentru cazul nominativ

cine? ce? care?

Forme articulate la cazul nominativ

m sg omul fratele codrul fiul
pl oamenii frații codrii fiii
n sg dealul teatrul fluviul paiul
pl dealurile teatrele fluviile paiele
f sg casa basmaua ziua vulpea
pl casele basmalele zilele vulpile

Forme nearticulate la cazul nominativ

m sg un om frate codru fiu
pl niște oameni frați codri fii
n sg un deal teatru fluviu pai
pl niște dealuri teatre fluvii paie
f sg o casă basma zi vulpe
pl niște case basmale zile vulpi

Funcții sintactice la cazul nominativ

Mai jos, exemple de propoziții cu substantive la cele mai întâlnite funcții sintactice.

Subiect

  • întrebări specifice funcției sintactice: cine? ce?

Cartea este pe masă. (întrebare: Ce este pe masă?)
Studentul a trecut examenul cu notă mare. (întrebare: Cine a trecut examenul?)

Nume predicativ

  • întrebări specifice funcției sintactice: cine este? ce este?

Aceasta este o femeie frumoasă. (întrebare: Ce este?)
Ea este Maria. (întrebare: Cine este?)

Atribut apozițional

  • întrebări specifice funcției sintactice: care?

Sora mea, Maria, este studentă. (întrebare: Care soră?)

Pentru mai multe exemple, vezi exemple de propoziții cu substantive la cazul nominativ.

Închide meniul