Declinările substantivului

Declinarea substantivului reprezintă totalitatea formelor pe care le poate avea un substantiv. Declinările substantivului pot fi clasificate tradițional (clasificare folosită în gimnaziu) și modern.

Clasificarea tradițională a substantivelor

În mod tradițional, substantivele se împart după tipul de declinare în care sunt incluse, astfel avem : substantive de declinarea I, substantive de declinarea II, substantive de declinarea III.

Ca regulă de bază, clasificarea este întocmită în funcție de terminația substantivului de la nominativ, singular, nearticulat.

Substantive de declinarea I

substantive feminine terminate la nominativ singular nearticulat în:
– a: mahala, macara, para etc.
– ă: fată, sâmbătă, duminică, masă, casă, țară etc.
– ea: stea, perdea, catifea, saltea etc

substantive proprii feminine terminate în:
-a: Ana, Mihaela, Maria, Gabriela etc.

substantive masculine, comune și proprii, terminate la nominativ singular nearticulat în:
– a: Mina, Zaharia
– ă: tată, popă, vodă, vlădică etc.
– substantivul zi (ziuă)

Substantive de declinarea II

substantive masculine terminate la nominativ singular nearticulat în:
– u (vocală): codru, cuscru etc.
– u (semivocală): erou, leu etc.
– i (semivocală): tei, ardei etc.
– consoană: copac, pom
substantive neutre terminate la nominativ singular nearticulat în:
– u (vocală): cadru, teatru etc.
– u (semivocală): cadou, tablou etc.
– i (vocală): taxi
– i (semivocală): butoi, retevei etc.
– o: radio, studio, tango, zero etc.
– consoană: avion, tren etc.

Substantive de declinarea III

substantive masculine, feminine și neutre, terminate la nominativ singular nearticulat în:
– e: femeie, frate, nume, perete, vulpe, pește etc.
– primele cinci zile ale săptămânii: luni, marți, miercuri, joi, vineri

Clasificarea modernă a substantivelor

Clasificarea modernă a substantivelor se bazează pe opoziția formelor flexionare, astfel acestea se împart în: substantive de tipul flexionar I, substantive de tipul flexionar II, substantive de tipul flexionar III.

Substantive de tipul flexionar I

substantive comune feminine, cu sau fără alternanțe fonologice și care prezintă la singular două forme cauzale, iar la plural o singură formă cauzală:
o mamă - unei mame, niște mame - unor mame

Substantive de tipul flexionar II

substantive comune masculine și neutre, cu sau fără alternanță fonologică și care prezintă la toate cazurile, la singular o formă și la plural altă formă:
lucru - lucruri

Substantive de tipul flexionar III

substantive comune masculine, feminine și neutre, care au la singular și plural, la toate cazurile cazurile o singură formă:
ochi, nume, tei