Numărul substantivelor, prin singular și plural, exprimă o diferență semantică între unitate – un exemplar și pluralitate – mai multe exemplare.

om – oameni, carte – cărți, vânt – vânturi, pisică – pisici, credință – credințe

Pentru mai multe exemple, vezi Exemple numărul substantivelor.

Nu toate substantivele prezintă variante pentru singular și plural, din acest punct de vedere ele se împart în substantive numărabile (discrete) și nonnumărabile (nondiscrete).

Substantive numărabile

Substantivele numărabile (discrete) sunt de două feluri: cu flexiune completă (variabile) și invariabile.

Substantive variabile

Substantivele variabile (cu flexiune completă) sunt substantivele care au forme distincte de număr pentru singular şi plural.

casă, om, câine (singular)
case, oameni, câini (plural)

Pentru mai multe exemple, vezi Exemple de substantive variabile.

! Există cazuri de substantive care prezintă forme duble de număr, la singular sau la plural.

flutur/fluture (singular) – fluturi (plural)
uliță (singular) – ulițe/uliți (plural)

! Există și o categorie aparte de substantive care prezintă forme multiple de plural, dar cu sensuri diferite.

singular: cap
plural: capi (=conducători), capete (=parte a corpului), capuri (=formă geografică)

! Alte substantive, puține la număr, au forme multiple de plural cu înțeles diferit față de forma de singular.

singular: bucată
plural: bucăți (=cantitate), bucate (=mâncare)

Substantive invariabile

Substantivele invariabile sunt substantivele care au aceeași formă pentru singular și plural.

singular: arici, învățătoare, nume
plural: arici, învățătoare, nume

Pentru mai multe exemple, vezi Exemple de substantive invariabile.

Substantive nonnumărabile

Substantivele nonnumărabile (nondiscrete) au forme pentru un singur număr (fie singular, fie plural). Aceste substantive au flexiunea incompletă sau defectivă și se numesc substantive defective de număr.

Substantive defective de plural

Substantivele care au forme doar pentru numărul singular se numesc substantive defective de plural sau substantive singularia tantum.

Din această categorie de substantive fac parte: majoritatea substantivelor proprii, toponimele Vasile, Olt, substantivele care denumesc epoci istorice și religii feudalism, creștinism, calități sau însușiri curaj, înțelepciune, stări organice sete, materii sânge, sporturi fotbal, domenii științifice astrofizică, substantive care apar doar în locuțiuni adverbiale cu toptanul, substantive masculine, reprezentând nume de persoane nene.

Pentru mai multe exemple, vezi Exemple de substantive defective de plural.

Substantive defective de singular

Substantivele care au forme doar pentru numărul plural se numesc substantive defective de singular sau substantive pluralia tantum. Din această categoria fac parte următoarele grupuri de substantive: unele substantive proprii, toponime București, Carpați, unele substantive comune zori, câlți.

Pentru mai multe exemple, vezi Exemple de substantive defective de singular.

Substantive colective

Substantivele cu sens colectiv denumesc o totalitate de obiecte sau ființe de același fel popor, stol. Din punct de vedere semantic, au înțeles de plural , deși au forma de singular. Morfologic, substantivele colective respectă categoriile gramaticale ale oricărui substantiv: popor – popoare, grămadă – grămezi).

Substantivele cu sens colectiv care exprimă nume de clase sau grupuri sociale țărănime, boierime, nobilime au doar formă de singular.

Pentru mai multe exemple, vezi Exemple de substantive colective.

Închide meniul