Proveniența substantivului

Substantivele se pot forma prin derivare, conversiune și compunere, din adjective, verbe, adverbe, pronume.

  • prin derivare din adjective (bătrânețe, tinerețe, frumusețe), din numerale (treime, zecime, sutime), din verbe (culcuș, suiș), din adverbe (binețe, împrejurime);
  • prin conversiune din adjective (roșul închis, frumosul artistic);  din pronume (eul liric), forme de infinitiv lung (intrare, plecare), supin (privit, cerșit); din adverbe (Mă bucură binele făcut.)
  • prin compunere (reavoință, triunghi, Târgu-Neamț)