Există o categorie de substantive animate (ființe) a căror încadrare într-un anumit gen nu ține cont de sex, iar genul gramatical nu este motivat de genul natural. Substantivele de acest fel sunt încadrate într-o singură clasă de gen și se împart în substantive epicene și substantive de gen comun.

Substantive epicene

Substantivele care prezintă o formă unică pentru masculin, feminin și neutru se numesc substantive epicene.

Substantivele epicenu nu exprimă, dar presupun genul natural. Genul natural al ființelor din această categorie poate fi exprimat prin determinanți, ca în următoarele exemple: cămilă-mascul / cămilă – femelă, hipopotam-mascul / hipopotam-femelă. În unele cazuri sunt folosit și derivări de felul: jderoaică, vrăbioi.

Exemple de substantive epicene

 • nume de ființe personale de ambele sexe, încadrate la genul masculin:

  părinte, rector, decan, sugar, făt

 • nume de ființe personale de ambele sexe, încadrate la genul feminin:

  persoană, rudă, victimă, călăuză

 • nume de ființe nonpersonale de ambele sexe, încadrate la genul masculin:

  hipopotam, mistreț, jder, râs; pescăruș, șoim, vultur, struț; crap, somn, păstrăv, somn; păianjen, licurici, purice

 • nume de ființe nonpersonale de ambele sexe, încadrate la genul feminin:

  balenă hienă, cămilă, vidră, nutrie, nevăstuică; ciocârlie, privighetoarea, vrabie, dropie; știucă, păstrugă, cegă, mreană; furnică, albină, libelulă, muscă, molie, viespe

 • nume de ființe nonpersonale de ambele sexe, încadrate la genul neutru:

  animal, dobitoc, macrou

Substantive de gen comun

Substantivele de gen comun sunt invariabile, pot reprezenta ființe de sex masculin și feminin și se încadrează în două clase de gen.

Exemple de substantive de gen comun

gură-cască, încurcă-lume, papă-lapte, pierde-vară, târâie-brâu, mutulică, nătăfleață, buftea

Verificarea apartenenței la aceste clase se face prin intermediul contextelor adjectivale:

acest papă-lapte
această papă-lapte
acești papă-lapte
aceste papă-lapte

Închide meniul