Cele mai întâlnite figuri de stil realizate cu ajutorul substantivului sunt: epitet, metaforă, enumerație, repetiție, comparație, personificare, antiteză, hiperbolă, aliterație, oximoron.

Exemple de figuri de stil realizate cu ajutorul substantivului

Epitete cu substantiv
 • De treci codrii de aramă, de departe vezi albind
  Și-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint (M. Eminescu)
Metafore cu substantiv
 • Noaptea, dumbrava este o împărăție fermecată. (M. Sadoveanu)
 • Deodată o suliță de foc străpungea perdeaua de arbori. (Alexandru Vlahuță)
 • începu să tremure lacrima de aur a celei dintâi steluțe(Mihail Sadoveanu)
 • ochii tăi, topite stele a dimineții (Mihai Eminescu)
 • călătorul e minune (B. Șt. Delavrancea)
 • vijelia răscula valurile, niște dealuri de marmură neagră (B. Șt. Delavrancea)
Repetiții cu substantiv
 • Au urmat apoi nopți și zile, zile și nopți și săptămâni de veghe arse de chin. (Al. Odobescu)
 • Pelin beau, pelin mănânc,
  Seara pe pelin mă culc (G. Dem. Teodorescu)
Comparații cu substantiv
 • Pe un deal răsare luna ca o vatră de jăratec (M. Eminescu)
 • M-am săturat de ei ca de mere pădurețe.(Ion Creangă)
 • ca soarele strălucea
 • ca un vis de tinerețe printre anii trecători (Vasile Alecsandri)
 • ca un glas domol de clopot
 • ca o săgeată fără țintă (Tudor Arghezi)
 • ca un glob de aur luna strălucea (Dimitrie Bolintinianu)
 • bătrânii era albi ca iarna(Emil Gârleanu)
Personificări cu substantiv
 • Codrule cu râuri line, / Vreme trece vreme vine. – M. Eminescu
 • Când rătăcind bătrâne, bătrâne codru / Ajung la sânul tău de tată (Octavian Goga)
 • Cu grele răsuflete apele dorm (Octavian Goga)
 • Merge vestea c-a sosit / Craiul dimineților, / Paznicul fânețelor. (D. Zamfirescu)
 • Valurile râd și mână întunecoase lumea lor albastră (Mihai Eminescu)
Antiteze cu substantiv
 • Mândră-i floarea de cireș, / Dar mai mândru-i Gheorghieș. (I. Zanne)
 • Noi voi sicriu bogat, / Podoabe și flamuri (Mihai Eminescu)
 • Ostaș purtând sabie grea / Curtean în mână c-o lalea (George Călinescu)
Hiperbole cu substantiv
 • Crapii-n ele-s cât berbecii, / În pomi piersici cât dovlecii, / Pepenii de zahăr roșu / În grâu, spicul cât cocoșul
 • și porni tătărimea / Ca frunza și ca iarba
 • Se mișcau îngrozitoare ca păduri de lănci și săbii (Mihai Eminescu)
 • N-ai mâini de fier, ca fier să frângi / N-ai mâini de lacrimi, mări să plângi(George Coșbuc)
Metonimii cu substantiv
 • Pâinea fierul o rodește, / Tot cu fierul o păstrăm (C. Bolliac)
 • Tu te lauzi că Apusul înainte ți s-a pus? (Mihai Eminescu)
Sinecdoce cu substantiv
 • Frunza-n codru, cât învie, / Doină cânt, de voinicie (V. Alecsandri)
Definiții și multe exemple pentru toate figurile de stil întâlnite în limba română pot fi consultate la Figuri de Stil.
Închide meniul