Modul gerunziu este un mod nepersonal (nepredicativ) care exprimă împrejurarea în care se desfășoară acțiunea sau cum se desfășoară acțiunea. Se formează prin adăugarea sufixului -ând sau -ind la rădăcina verbului. (a cânta – cântând, a mânca – mâncând, a ieși – ieșind, a croi – croind)

  • Mergând pe drum m-am întâlnit cu un coleg. (gerunziul exprimă împrejurarea în care se desfășoară acțiunea)
  • Tot drumul am călătorit dormind. (gerunziu exprimă cum se desfășoară acțiunea)

Atunci când se rostesc împreună cu o formă neaccentuată de pronume, verbele la gerunziu primesc la sfârșit vocala u. (văzând – văzându-l, vânzând – vânzându-mi-l, aducând – aducându-și) Excepția de la această regulă o face rostirea împreună cu pronumele o (văzând – văzând-o, vânzând – vânzând-o, aducând – aducând-o).

! Deoarece gerunziul este un mod nepersonal, verbele la acest mod nu pot avea funcția sintactică de predicat verbal.

Valoare gramaticală a gerunziului

Atunci când determină un substantiv are valoare adjectivală, situație în care se acordă în gen, număr și caz cu substantivul determinat. Are funcția sintactică de atribut adjectival.

  • Şi-a dus mâna tremurândă la buzunar.
  • În urma incendiului au rămas case fumegânde.

Funcțiile sintactice ale gerunziului

  • atribut verbal, atribut adjectival, complement circumstanțial de mod, complement circumstanțial de timp, complement circumstanțial de cauză
Închide meniul