Modul infinitiv este un mod nepersonal (nepredicativ) care exprimă numele acțiunii sau al stării. Infinitivul, prin rădăcina verbului, este o formă de bază pentru formarea celorlalte moduri și timpuri. Stabilește și caracteristica conjugării verbului. Modul infinitiv intră în alcătuirea viitorului, condiționalului-optativ prezent, imperativ negativ.

În propoziție, verbele la infinitiv, dacă nu intră în alcătuirea timpurilor compuse, sunt precedate de prepoziția „a“.

Modul infinitiv prezintă două forme: forma scurtă și forma lungă. Forma scurtă este precedată de prepoziția „a“. (a citi, a învăța) Forma lungă, o formă folosită în limba veche, era obținută prin adăugarea sufixului „-re“ (a citire, a învățare). În limba actuală se folosește forma substantivată a infinitivului lung (citire, citirea, învățare, învățarea).

Infinitivul cunoaște două timpuri: infinitiv prezent (a citi, a învăța) și infinitiv perfect. Infinitivul perfect se formează din infinitivul prezent al verbului a fi și participiul. (a fi citit, a fi învățat)

! Deoarece infinitivul este un mod nepersonal, verbele la acest mod nu pot avea funcția sintactică de predicat verbal.

Funcțiile sintactice ale infinitivului

  • subiect, nume predicativ, atribut verbal, complement direct, complement indirect, complement circumstanțial de timp, complement circumstanțial de scop, complement circumstanțial de mod
Închide meniul